Uncategorized

“Sējējs” – konkurss lauksaimniekiem ar 20 gadu vēsturi
 16

Foto – Dainis BUšmanis

Noslēdzies jau divdesmito gadu rīkotais Zemkopības ministrijas konkurss “Sējējs”, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā, parādīt dažādu īpašuma formu apsaimniekošanas iespējas, rosināt lauku iedzīvotājus sakopt apkārtējo vidi, kā arī izcelt jaunās paaudzes – mazpulku – sasniegumus un popularizēt zinātnes atziņas.

Šogad konkursam bija pieteikti 56 dalībnieki, kurus vērtēja 11 konkursa grupās. Dalībnieki tika vērtēti nominācijās – “Lopkopība”, kurā vērtēja piena un gaļas ražošanas saimniecības, kā arī jau tradicionālajās nominācijās “Augkopība”, “Lauksaimniecības kooperatīvs” un “Ģimene lauku sētā”. Trešo gadu konkursā tika vērtēti dalībnieki nomināciju grupā “Lauku attīstības projekts” – sekmīgākie projekti lauksaimniecībā, inovācijās un pārtikas ražošanā. Savukārt otro gadu konkursā tika vērtēti dalībnieki nominācijā “Gada LEADER grupa” – vietējās rīcības grupas, kas aktīvi darbojas vismaz trīs gadus. Tāpat šogad dalībniekus vērtēja arī nominācijās “Jaunais veiksmīgais zemnieks”, “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” un “Zinātne lauku attīstībai”.

Jau septīto gadu tiks pasniegta balva par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā. Šajā nominācijā bija pieteikti četri kandidāti, kurus izvērtēja zemkopības ministres Laimdotas Straujumas vadītā Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome. Šogad par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā balvu piešķirs zootehniķei Valdai Jakovičai, kas savu darba mūžu veltījusi piena lopkopībai, veicinot piensaimniecības nozares un Latvijas brūnās govju šķirnes attīstību.

Laikā no 1989. līdz 1992. gadam lauksaimnieku savienības nodibināja prēmiju “Sējējs”, savukārt 1994. gadā Zemkopības ministrija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) atjaunoja konkursu “Sējējs” jaunā kvalitātē, aicinot tajā piedalīties ne tikai zemniekus, bet arī lauksaimniecības kooperatīvus, pagastvaldes un zinātniekus – visus, kam rūp lauku attīstība. Kopš 1994. gada konkurss “Sējējs” tiek rīkots katru gadu un laureāta gods Latvijas lauku ļaudīm ir kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem apbalvojumiem. Kopš 2009. gada Zemkopības ministrija konkursu rīko bez 
VARAM līdzdalības.

LA.lv