×
Mobilā versija
+6.6°C
Mirta, Ziedīte
Ceturtdiena, 19. aprīlis, 2018
23. augusts, 2014
Drukāt

Noderīgi padomi topošajiem sēklas kartupeļu audzētājiem

Foto - Zanda BirzeFoto - Zanda Birze

Saņēmu mantojumā zemes gabalu, un radās doma nodarboties ar sēklas kartupeļu audzēšanu, tirdzniecību, iespējams, arī ar ievešanu. Kādi likumi regulē šādu darbību, kādi būs mani pienākumi? Kas ir šķirnes uzturētājs, un kādi ir viņa pienākumi?
 ANDREJS OGRES NOVADĀ

Noteikumi, kas jāievēro


Vispārējie noteikumi sēklaudzētājiem un tirgotājiem ir noteikti Sēklu un šķirņu aprites likumā. Vispirms personai, kura grib ar šo rūpalu nodarboties, jāreģistrācijas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā. Pretendents tiek reģistrēts, ja atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

• nodarbojas ar sēklaudzēšanu un vēlas sertificēt sēklas;

• personas lietošanā vai viņa īpašumā ir sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem atbilstīgi sēklaudzēšanas lauki, par kuriem sastādīta lauku vēsture;

• nodarbojas ar sēklu sagatavošanu vai saiņošanu;

• tirgo Latvijā sēklaudzēšanai to šķirņu sēklas, kuras ir iekļautas kādā no Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem vai Latvijas augu šķirņu katalogā;

• ieved sēklas.

Sēklaudzētājiem, sēklu sagatavotājiem, saiņotājiem un tirgotājiem ir vairāki pienākumi:

1) nodrošināt sēklu nesajaukšanos un kvalitātes saglabāšanos visā to audzēšanas, sagatavošanas, saiņošanas un tirdzniecības gaitā;

2) kārtot dokumentāciju saskaņā ar sēkl­audzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem;

3) kārtot dokumentāciju par audzēšanai, sagatavošanai, saiņošanai un tirdzniecībai piegādāto sēklu izcelsmi, šķirni, kategoriju, kvalitāti un daudzumu;

4) uzglabāt sešus gadus visu ar sēklu audzēšanu, sagatavošanu, saiņošanu un tirdzniecību saistīto dokumentāciju un pierakstus;

5) nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un uzskaites dokumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par sēklu apriti;

6) nodrošināt uzskaites dokumentu kārtošanu, lai VAAD inspektoram būtu pieejama informācija par visiem sēklu aprites posmiem.

Sēklaudzētājam, kurš nodarbojas ar sēklaudzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā, ir pienākums nodrošināt uzņēmuma vai tā daļas atbilstību normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību noteiktajām prasībām. Ja šķirne ir ģenētiski modificēta, sēklu tirgotājam tas jānorāda savā tirdzniecības katalogā vai informācijā par sēklas piedāvājumu tirgum.

Šķirnes uzturētāja pienākumi


Šķirnes uzturētājs ir persona, kura saskaņā ar vispārpieņemto šķirnes uzturēšanas praksi pēc šķirnes atzīšanas iegūst šķirnes izlases sēklas.

Ja šķirne ir iekļauta kādā no Eiropas Savienības kopējiem šķirņu katalogiem, personai, kura vēlas attiecīgās šķirnes sēklu audzēt vai tirgot Latvijā pavairošanai, katru gadu līdz 1. martam oficiālais šķirnes apraksts jāiesniedz VAAD (ja dienests apstiprina, ka šāda šķirnes apraksta vēl nav).

Šķirnes uzturētājs aizsargātai šķirnei var būt selekcionārs vai cita persona, kuru selekcionārs ir pilnvarojis uzturēt šķirni saskaņā ar šķirnes uzturēšanas shēmu. Šķirnei, kurai beidzies aizsardzības periods, par šķirnes uzturētāju var būt jebkura persona, kas minēta katalogā kā šķirnes uzturētājs. Šķirnes uzturētājam ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt šķirnes atbilstību šķirnes aprakstam, ko izstrādā institūcija, kura pārbauda šķirnes atšķirīgumu, viendabīgumu un stabilitāti;

2) pēc VAAD pieprasījuma piegādāt šķirnes sēklu paraugus;

3) uzraudzīt šķirnes sēklas pavairošanu līdz sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos minētajām sēklu kategorijām, ievērojot šķirnes pavairošanas shēmu;

4) kārtot pierakstus par šķirnes uzturēšanu;

5) sešus gadus glabāt visu ar šķirnes uzturēšanu saistīto dokumentāciju un pierakstus;

6) nodrošināt VAAD inspektoram pieeju ražošanas telpām, noliktavām, zemes platībām un šķirņu uzturēšanas dokumentiem, kā arī sniegt pieprasīto papildu informāciju par šķirnes uzturēšanu.

Papildu nosacījumi


Ministru kabineta noteikumi “Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi” nosaka vēl citus nosacījumus. Piemēram, katrs sēklaudzētājs var audzēt vienas šķirnes vai kategorijas sēklas. Vairāku šķirņu vai kategoriju sēklas var audzēt, ja sēklaudzētājam ir atbilstīga materiāltehniskā bāze un iespējas nodrošināt dažādu šķirņu vai kategoriju sēklas nesajaukšanos.

Sēklaudzēšanas laukus izvieto tikai pēc piemērotiem priekšaugiem. Augu maiņu katrā gadā ieraksta lauku vēstures grāmatā, kurā norāda lauku izvietojuma shēmu, informāciju par konkrētajā laukā izlietoto sēklu, mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļiem. Sēklas kartupeļus drīkst audzēt laukos, kuros nav augu karantīnas organismu un pēdējo trīs gadu laikā nav audzēti vai uzglabāti kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi (to apliecina ieraksti lauku vēstures grāmatā).

Sēklaudzētājam jānodrošina stādījuma kvalitātes atbilstība noteikumu prasībām un, ja nepieciešams, jāizravē citu šķirņu un slimie augi. Slimie un šķirnei neatbilstīgie augi jāizvāc no sēklaudzēšanas lauka kopā ar visiem bumbuļiem. Sēklaudzētājam katru gadu līdz 1. jūnijam jāiesniedz VAAD pieteikums kartupeļu sēklaudzēšanas lauku apskatei. Tajā jāietver informācija par sēkl­audzētāju, izstādīto šķirni, sēklu, izstādīšanas datumu, sēklaudzēšanā izmantoto lauku, kā arī par priekšaugiem.

KONSULTĒJUSI JURISTE KRISTĪNE KRĒSLIŅA

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+