×
Mobilā versija
Brīdinājums +13.4°C
Leontīne, Lonija, Ligija, Leokādija
Otrdiena, 22. maijs, 2018
27. februāris, 2012
Drukāt

Septiņi bērzi kārklājā

beerzi_886

Zemnieku saimniecības pļavā saauguši kārklu krūmi, starp tiem arī septiņi bērzi 10 – 12 cm diametrā. Gribētu tos nocirst. Vai šim nolūkam ir vajadzīga mežziņa atļauja?
 Herbergs Talsu novadā

 

Šā gada 1. janvārī stājās spēkā likums “Grozījumi Meža likumā”, kur precizētas arī teritorijas, uz kurām attiecas Meža likums. Noteikts, ka, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, Meža likums attieksies arī uz zemi, kuras lietošanas kategorija nav mežs (ja uz tās 0,5 ha un lielākā platībā izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un mežaudzes šķērslaukums ir vienāds ar mežaudzes minimālo šķērslaukumu vai lielāks par to).

Pagaidām zemē, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs (tostarp lauksaimniecībā izmantojamā zemē), kokus drīkst cirst, ievērojot Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumus Nr. 717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”. Tajos teikts, ka kokus un krūmus šādā platībā zemes īpašnieks var cirst pēc saviem ieskatiem, izņemot noteikumos minētos gadījumus.

 

Tas nozīmē: ja īpašums neatrodas īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās, kultūras pieminekļu aizņemtās platībās un to aizsargjoslās, parkos, kapsētās, alejās, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā vai ierobežotas saimnieciskās darbības joslā, ekspluatācijas un drošības aizsargjoslā vai pilsētas un ciema administratīvajā teritorijā, koku ciršana ne ar vienu nav jāsaskaņo.

 

Turpretī, ja īpašums atrodas kādā no minētajām teritorijām, zemes īpašniekam koku ciršana ir jāsaskaņo, bet katrā no gadījumiem šī kārtība ir savādāka un institūcijas, ar ko jāsaskaņo, atšķirīgas.

– Saimniekam vispirms jāieskatās zemes robežu plānā un jāpārliecinās, vai viņam piederošā zeme Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs vai kā lauksaimniecības zeme. Ja reģistrēts mežs, tad nepieciešams ciršanas apliecinājums (pašlaik un līdz 2015. gadam to izsniedz Valsts meža dienests), ja ne, tad kokus var cirst saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem. Ja īpašnieks nav īsti pārliecināts, vai viņam piederošā lauksaimniecības zeme neatrodas kādā no minētajām teritorijām, labāk tomēr doties uz pašvaldību un to noskaidrot, – iesaka Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente Lelda Pamovska.

 

Uzziņa

Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumi Nr. 717 “Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” būs spēkā tikai līdz šā gada 31. martam. Jaunajos noteikumos saskaņošanas kārtība atšķirsies no spēkā esošās.

 

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+