Latvijā
Vēsture

Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem – 1917. gada 9. oktobrī 16

Foto – Shutterstock

“Rīgas Latviešu Avīze”

Rīgas Latviešu biedrības dzīves atjaunošana. Rīgas Latviešu biedrība dabūjusi atļauju atjaunot savu dzīvi. Šo ziņu ne tik vien viņas biedri, bet arī ārpus stāvošie Rīgas latvieši saņems ar prieku, jo daudzi tagad vēlēsies iestāties šai biedrībā, kura arvienu bijusi galvenā latviešu biedrība un tagad Rīgā ir pat vienīgā (izņemot veikaliskās biedrības kā bankas un līdzīgas). Biedrības telpu jautājums drīz tiks izšķirts. Biedri, kas vēlas dabūt biedra karti, jau tagad var pieteikties pie biedru zinātāja A. Grīnvalda. Biedru nauda priekš tekoša un nākoša 1918. gada kopā ir 10 r. Tie, kas vēlas no jauna iestāties biedrībā, var pieteikties ne tik pie biedru zinātāja, bet arī pie ikkatra runas vīra. Par uzņemšanu spriež runas vīru sapulce, kura tagad atkal kārtīgi noturēs savas sēdes.

LA.lv