Latvijā
Vēsture

1889. gada 19. martā. Ziloņu dumpis Rīgā0


19. gs. ziloņu cirka reklāma.
19. gs. ziloņu cirka reklāma.
19. gs. ziloņu cirka reklāma.

Pirms 130 gadiem Solomonska cirkū Rīgā atgadījās ārkārtas situācija – satrakojās astoņi dresētie ziloņi.

“Baltijas Vēstnesis” nākamajā dienā ziņoja: “Dienas izrādē, kad tiem patlaban bija jāiet arēnā savu pēc programmas nosacīto munsturi izdarīt, par nelaimi ceļā sastapās zirgi, kas tos tā sadusmoja, ka tie, aizmirsdami savu pienākumu, šņākdami izskrēja caur arēnu, otrā pusē galvām izsita biezās durvis un ielauzās koridorā, kur tad, pa kreiso pagriezdamies, izsita vēl otrās durvis un ieskrēja sētā. Tur sargi, dzelzs āķiem pie ausīm raudami, tos beidzot apmierināja.

Laime, ka ceļā tiem nesastapās cilvēki, jo šie, redzēdami viņus dusmās skrejam, izklīda pie malas, tikai viena sieviņa, kura nebija iespējusi izbēgt, tika uz pāra asīm atsviesta sāņus – bet citādi palikusi vesela.”

Vēl dramatiskāk incidentu aprakstīja “Latviešu Avīzes”, kas zināja stāstīt, ka gūstīšanas laikā ievainojumus guvis ziloņu dresētājs (“elefantu dīdītājs”) Arstingals. T

ika tāpat piebilsts: “Īpašu vērību šie gudrie zvēri piegrieza kasei, kur viņi ar varu ielauzās, un tur nekā neatrazdami, visu, kas tur tikai bija, sadragāja. (..) Tīrā laime, ka šie zvēri neskrēja publikas krēslos, jo tad tur būtu neaprakstāma nelaime notikusi.”

Tās pašas dienas vēlā vakarā ziloņus veda uz staciju, lai dotos tālāk uz izrādēm Hamburgā. Divi dzīvnieki atkal atteicās klausīt, “pasprukuši un, pieskriedami pie nama Nr. 3 Pauluči (Merķeļa) ielā, ielauzuši tur vārtus”. Vēl četri ziloņi, jau līdz stacijas platformai tikuši, atteicās doties vagonos, “mēģināja laisties lapās”, taču tika laikus noķerti.

LA.lv