Kultūra
Literatūra

Sibīrijā uz bērza tāss rakstītās vēstules izdotas grāmatā-katalogā0

Foto no Tukuma Vēstures un mākslas muzeja krājuma.

Jaunā izdevumā – grāmatā-katalogā – apkopotas deportēto iedzīvotāju rakstītās vēstules uz bērza tāss, kuras pirms pāris gadiem bija iespēja skatīt izstādē “Nevar nerakstīt”, ziņo Latvijas Radio.

Vēstules uz trauslā, bet skaistā materiāla rakstījuši deportētie saviem tuvajiem dzimtenē vai citā nometnē. Sākotnēji daļai ļaužu nav bijis nekā cita, uz kā rakstīt, vēlāk tas kļuvis par veidu, kā tuvajiem aizsūtīt daļu no Sibīrijas dabas. Izdevumā aplūkojamas arī oriģinālo vēstuļu fotogrāfijas.

“Kāds raksta tāpēc, lai izdzīvotu, kāds tāpēc, lai uzturētu cerību vai justos vienots ar citiem cilvēkiem, kāds arī tāpēc, lai mīlētu. Domāju, kopīgs ir tas, ka visi šie vēstuļu rakstītāji ir ļoti spēcīgi cilvēki,” saka izdevuma veidotāja Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola.

Izdevumā iekļautas kopumā 45 vēstules no astoņiem muzejiem Latvijā. Ieskenētie oriģināli nedaudz aprakstīti un pievienoti vēstuļu autoru fotoattēli vai stāsti papildināti ar zīmējumiem no izsūtīto dienasgrāmatām. Bērza tāss vēstules rakstītas laikā no 1941. līdz 1965. gadam dažādās izsūtījuma vietā. Kāds rakstījis ar tinti, kāds ar parasto zīmuli, vēl kāds tekstu iespiedis uz bērza tāss pamata. Muzejnieces stāsta, ka dažas vēstules veidotas tik smalkas, ka bērza tāss ir plāna kā tauriņa spārns.

Jaunizdotās grāmatas teksti jeb vēstules ir pārrakstītas četrās valodās, un izdevumu varēs meklēt arī grāmatnīcās un Tukuma muzejos.

LA.lv