Praktiski
Rokdarbi

Silti un skaisti dūrainīši – sasildīs Latvijas simtgades svētkos0

Foto – Anda Krauze

Šiem dūraiņiem ir daudz vērtīgu īpašību. Tiem ir skaists raksts, īsts puķu dārzs, oriģināls valnītis, kas adīts nocelto valdziņu rakstā, tie sildīs rokas un vairos pašapziņu, ja pati tos uzadīsiet. Turklāt tie sildīs arī Latvijas simtgades svētkos.

Nepieciešamie materiāli. Aptuveni 80 g divkārtīgas vilnas dzijas pelēkā, sarkanā, kā arī vairāku toņu zaļā krāsā, piecas zeķu adāmadatas (1,75 mm) un lāpāmā adata pavedienu galu ievilkšanai.

Darba gaita. Valnītim uzmet 72 valdziņus ar pelēku dziju un sadala uz 4 adatām (16, 20, 16, 20 valdziņu). Raksta raports ir 4 valdziņi, ērtāk būs adīt, ja katras adatas valdziņu skaits dalīsies ar četri. Adījuma kārtu maiņas vietu iekārto plaukstas malā – tajā pusē, kur mazais pirkstiņš. Kā orientieris noderēs adījuma sākuma dzijas gala astīte.

Ada pēc valnīša raksta shēmas, atkārtojot 1.–2. kārtu. A kārtās – pelēka fona dzija, B kārtās – dažādu toņu zaļa raksta dzija. Valnīti ada, katrā kārtā mainot pavedienu, pavisam 6 cm augstumā.

Pārejot uz cimda plaukstas daļu, valdziņus izkārto vienmērīgi uz 4 adatām (uz katras adatas 18 valdziņu). Noada vienu kārtu ar pelēko dziju, uz katras adatas papildus pieaudzējot pa 2 valdziņiem. Nobeidzot kārtu, pavisam vajadzētu būt 80 valdziņiem. Turpina adīt cimda plaukstas daļu pēc raksta shēmas. Īkšķim paredzētajā vietā (kreisajai rokai uz 2. adatas, bet labajai rokai uz 3. adatas)ar palīgdiegu ieada liekus valdziņus.

Shēmā attēlota arī cimda noraukuma veidošana abās plaukstas malās. Lai noraukuma pīnīte veidotos glīta, iepriekšējā kārtā attiecīgais valdziņš jāada fona – pelēkajā – krāsā. Pirmās adatas pirmo valdziņu ada labiski ar raksta dziju (sarkano vai zaļo – kā tajā kārtā raksts prasa), 2. un 3. valdziņu saada labiski ar pārcelšanu ar pelēko dziju, tālāk ada pēc raksta, līdz uz 2. adatas atlikuši 3 valdziņi. No tiem 2 valdziņus saada labiski ar pelēko dziju, bet pēdējo valdziņu labiski (sarkano vai zaļo – attiecīgās kārtas raksta krāsu). 3. adatu ada tāpat kā 1. adatu, bet 4. adatu identiski 2. adatai. Cimda noraukumu ada, līdz uz katras adatas atlikuši 2 valdziņi. Tiem izver cauri pavediena galu, savelk un rūpīgi nostiprina darba kreisajā pusē.

Īkšķa adīšana. Uzmanīgi izvelk īkšķa vietā ieadīto palīgpavedienu, pakāpeniski uzlasot valdziņus uz adatām. Lai malās neveidotos caurumi, var uzlasīt liekus valdziņus no pārstaipiem, tos nākamajās kārtās noraucot. Īkšķi ada cimda rakstā līdz naga pamatnei. Noraukumu ada tāpat kā plaukstas daļai.

LA.lv