×
Mobilā versija
Brīdinājums +19°C
Vilis, Vilhelms
Svētdiena, 27. maijs, 2018
11. februāris, 2013
Drukāt

Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde

Foto - Anda KrauzeFoto - Anda Krauze

Iesniedzu šķīrējtiesā prasības pieteikumu pret cilvēku, kurš jau ilgāku laiku ir man parādā, jo aizdevuma līgumā mums noteikts, ka tur izskata strīdus. Šī tiesa manu prasību apmierināja, taču, kad tur griezos pēc izpildu raksta, man pateica, ka tas esot jāsaņem rajona tiesā. Kādā veidā es to varu izdarīt? Kā notiek izpildu raksta izsniegšana?
 Armands Talsu novadā

 

Jurists Aleksandrs Čičerins uzsver, ka šķīrējtiesas nolēmums abām pusēm ir obligāts un jāizpilda labprātīgi noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām dienām. Ja tas nenotiek, jums ir tiesības vērsties rajona (pilsētas) tiesā, ņemot vērā parādnieka deklarēto dzīvesvietu, bet, ja tādas nav, – parādnieka reālajā dzīvesvietā. Pieteikumam par izpildu raksta izsniegšanu pievieno:

• šķīrējtiesas nolēmumu;

• dokumentu, kas apliecina pušu rakstveida vienošanos par strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā, vai notariāli apliecinātu tā norakstu (šajā gadījumā – aizdevuma līgumu);

• pieteikuma norakstus atbilstoši pārējo lietas dalībnieku skaitam;

• dokumentu par valsts nodevas samaksu – vienu procentu no parāda summas, bet ne vairāk par 200 latiem;

• izziņu, kas apliecina privātpersonas (parādnieka) deklarēto dzīvesvietu.

Kad tiesa saņem pieteikumu, to nekavējoties nosūta parādniekam ierakstītā pasta sūtījumā, nosakot rakstveida paskaidrojuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 dienām un ilgāks par 15 dienām no pieteikuma nosūtīšanas dienas. Paskaidrojumā parādniekam būs jānorāda:

• vai viņš atzīst pieteikumu pilnībā vai kādā tā daļā;

• savus iebildumus pret pieteikumu un to pamatojumu;

• pierādījumus, kas apstiprina viņa iebildumus un to pamatojumu, kā arī likumu, uz kuru tie pamatoti;

• lūgumus par pierādījumu pieņemšanu vai izprasīšanu;

• citus apstākļus, kurus viņš uzskata par nozīmīgiem pieteikuma izskatīšanā.

Pēc paskaidrojuma saņemšanas tiesnesis tā norakstu nosūtīs jums zināšanai. Ja paskaidrojumu neiesniedz, tas nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

Lēmumu par izpildu raksta izsniegšanu vai motivētu atteikumu pieņem tiesnesis, izvērtējot visus iesniegtos dokumentus 10 dienu laikā pēc tam, kad beidzies termiņš paskaidrojumu sniegšanai, bet, ja paskaidrojumi nosūtīti pārējiem lietas dalībniekiem, – 10 dienu laikā no nosūtīšanas dienas.

Pieņemot lēmumu, tiesnesis arī izlemj, vai jāatlīdzina valsts nodeva par izpildu raksta izsniegšanu. Tātad pieteikumā jums jāpiesaka arī lūgums piedzīt no parādnieka šo summu.

Lēmums par izpildu raksta izsniegšanu stājas spēkā nekavējoties, taču atteikuma gadījumā var iesniegt blakus sūdzību – 10 dienu laikā pēc tam, kad prasītājs saņēmis attiecīgo norakstu. Likumā noteikti gadījumi, kad tiesnesis atsaka izpildu raksta izsniegšanu, proti, ja:

• konkrēto strīdu var izšķirt tikai tiesa;

• šķīrējtiesas līgumu noslēgusi persona, kurai nodibināta aizgādnība, vai nepilngadīgais;

• šķīrējtiesas līgums likumā noteiktajā kārtībā ir atcelts vai atzīts par spēkā neesošu;

• pusei nav pienācīgā veidā paziņots par šķīrējtiesas procesu vai tā citu iemeslu dēļ nav varējusi iesniegt savus paskaidrojumus, un tas būtiski ietekmējis šo procesu;

• pusei nav pienācīgā veidā paziņots par šķīrējtiesnešu iecelšanu, un tas būtiski ietekmējis šķīrējtiesas procesu;

• šķīrējtiesnesis neatbilst Civilprocesa likuma noteikumiem, šķīrējtiesa nav izveidota vai process nav noticis atbilstoši šķīrējtiesas līguma vai Civilprocesa likuma noteikumiem;

• šķīrējtiesas nolēmums pieņemts par strīdu, kurš nav paredzēts šķīrējtiesas līgumā vai kurš neatbilst šķīrējtiesas līguma noteikumiem, vai arī tajā ir izšķirti jautājumi, kurus neietver šķīrējtiesas līgums.

Jāņem vērā, ka šķīrējtiesas līgums likuma izpratnē nav tikai atsevišķs līgums par strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Šāds noteikums var būt ietverts arī līgumā kā atsevišķs punkts. Ja lēmums par atteikumu izsniegt izpildu rakstu stājies spēkā, strīdu var izšķirt tiesā vispārējā kārtībā vai atkārtoti nodot izšķiršanai šķīrējtiesā.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+