Latvijā
Izglītība

Skolēniem mācīs plānot karjeru 0

Foto – Shutterstock

Starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu noslēgts līgums, kas paredz 2017./ 2018. mācību gadā 68 Rīgas skolās īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tādējādi iecerēts uzlabot pieeju karjeras izglītības atbalstam galvaspilsētas skolu audzēkņiem.

Projekta laikā tiks īstenoti karjeras atbalsta pasākumi 44 Rīgas skolās, kā arī 24 izglītības iestādēs, kas nav tieši iesaistītas projektā. Karjeras atbalsta pasākumu īstenošanā aktīvi piedalīsies arī 87 pedagogi karjeras konsultanti. Plānots, ka kopumā projekta pasākumos tiks iesaistīts 38 051 Rīgas skolēns. Viņiem piedāvās iepazīt visus karjeras plānošanas aspektus. Tostarp pašnovērtējuma veikšanu, darba tirgus izpēti un iepazīšanu, izglītības iestāžu piedāvājumu konkrētas profesijas apguvei, karjeras lēmuma pieņemšanu un citus.

Iesaistoties projekta aktivitātēs, skolēni varēs apmeklēt Latvijas uzņēmumus, izglītības iestādes, izstādes, piedalīties diskusijās, meistarklasēs un radošajās darbnīcās, kā arī doties mācību ekskursijās un aktīvi iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs saskaņā ar savas skolas karjeras attīstības plānu.

Projekta mērķauditorija ir skolēni no 1. līdz 12. klasei, un projekts tiks īstenots līdz 2020. gada 31. decembrim. Iecerēts, ka pēc tā noslēgšanās skolās būs izveidota sistēma skolēnu karjeras izglītībai un jaunieši apzinātāk izvēlēsies savu nākamo profesiju, rūpīgāk pārdomās, kur tālāk mācīties.

LA.lv