Latvijā
Izglītība

Skolēnu vecāki spriež par reformām: uztrauc mājasdarbi, darbs grupās, vecāku loma skolā9


Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto – LETA/Zane Bitere

Drīzumā jaunā izglītības satura izstrādātāju tīmekļa vietnē “Skola2030” tiks izveidota atsevišķa sadaļa skolēnu vecākiem, kurā būs tieši vecākiem paredzēta informācija par plānotajām izglītības reformām.

“Vecāku viedoklis mums ir ļoti svarīgs,” šo trešdien, 6.jūnijā, notikušajā Vecāku forumā uzsvēra projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. Tāpēc arī izveidota anketa vecākiem, kuru bērni mācās skolā. Anketa atveras vien tiem, kuri kā skolēnu vecāki reģistrējušies portālos “mykoob” vai “E-klase”. Anketā iekļauti jautājumi par to, vai bērns uz skolu iet ar prieku, vai izglītības procesā novērojama skolēnu izaugsme u..c Ir arī tā sauktie atvērtie jautājumi, kur nav doti atbilžu varianti un kur vecāki, piemēram, var nosaukt vismaz trīs lietas, ko, būtu vissvarīgāk mācīties skolā, bet ko tagad nemāca.

Anketu var aizpildīt, izmantojot saiti edurio.com/skola2030vecakuaptauja. Atbildes tiks gaidītas līdz 1. jūlijam.

Savukārt forumā vecākiem bija iespēja uzzināt, ko vairāk par jauno izglītības saturu, par kura ieviešanu šo ceturtdien lems arī Saeimā.
Foruma dalībniekiem bija dažādi jautājumi un ieteikumi satura veidotājiem. Piemēram, tā kā jaunajā saturā liels uzsvars likts uz darbu grupās, vecāki izteica bažas, vai pedagogi spēs nodrošināt, ka tajās visi līdzvērtīgi strādās. Jaunā satura izstrādātāji atzina: skolotāju profesionalitātei būs liela nozīme.

Izskanēja arī ieteikumi, kas būtu jāiekļauj jaunajā saturā. Piemēram, ka sociālajā un pilsoniskajā mācību jomas priekšmetos būtu jāmāca tādas dzīvei noderīgas prasmes, kā atbildīgi balsot, kā komunicēt ar dažādām iestādēm, kā apdomīgi iepirkties.

Izskanēja jautājums par to, kā samazināt mājasdarbu daudzumu. Z. Oliņa teica, ka jaunais saturs būs vērsts uz to, lai maksimāli daudz darba tiek paveikts stundā, jo ne visiem bērniem ir līdzvērtīgi apstākļi mājasdarbu pildīšanai. Ja nu tomēr mājasdarbi vēl būs, tad vecākiem nevajadzētu tos pildīt bērnu vietā, bet gan palīdzēt saplānot laiku veiksmīgai mājasdarbu izpildei.

Ko vecākiem darīt, lai veicinātu pārmaiņu veiksmīgu ieviešanu? Z. Oliņa ieteica atbalstīt skolotājus, kuriem pēc jaunā satura ieviešanas vajadzēs vairāk laika stundu plānošanai, kā arī atbalstīt savus bērnus, kaut vai ar viņiem sarunājoties! Viņasprāt, vecākiem kopumā vairāk jāiesaistās izglītības procesos un mazāk jāuztraucas par skolu pusdienu, bet vairāk par mācību kvalitāti.

Tāpat forumā runāja par vērtēšanas sistēmu, kurai vajadzētu mainīties, lai bērns mācītos zināšanu, nevis vērtējuma dēļ. Savukārt skolotājiem vajadzētu sākt plašāk skaidrot, kāpēc bērna veikums novērtēts tā, kā novērtēts. Ja skolēns zinās savas kļūdas, ir cerība, ka citreiz tās nepieļaus. Projekta pārstāvji arī uzsvēra, ka svarīgi ir ļaut bērniem mācību procesā kļūdīties Savukārt pirmsskolas vecuma bērniem viņi ieteica katru dienu lasīt priekšā, jo tas palīdz sagatavoties mācībām.

Tā kā bieži izskanējuši pārmetumi, ka vēl nav pieejamas mācību priekšmetu paraugprogrammas, kuros redzams, kādām jābūt stundu tēmām, ka vēl nav mācību līdzekļu un metodisko materiālu pedagogiem, Z. Oliņa norādīja, ka tas viss vēl nav līdz galam izstrādāts, jo valdībā vēl nav apstiprināts jaunais izglītības standarts.

Saistītie raksti

Kopumā forumā bija sapulcējušies ap 100 vecāku – daļa bija mērojusi ceļu pat no tālās Latgales. Taču forumu varēja redzēt arī tiešraidē un zināms, ka to skatījās vismaz divsimt interesentu, forumu vēroja desmit Jūrmalas skolās, tādējādi izdevās par gaidāmajām pārmaiņām informēt arī skolotājus.
Forumu rīkoja Jūrmalas pilsētas Liepupes pamatskolas Skolas padomes vadītāja Edīte Kalniņa ar Jūrmalas domes, “British Council” pārstāvniecību Latvijā, “Lattelecom” un “Narvesen” atbalstu.

Rīkotāja stāsta, ka lielākā daļa foruma dalībnieku anketās atzinuši, ka forums bijis noderīgs un informācijas trūkums par gaidāmajām pārmaiņām nu lielā mērā aizpildīts. Foruma noslēgumā vecāki sprieduši arī par to, kā palielināt vecāku iesaisti izglītības politikā. Secināts, ka vajadzētu veidot organizāciju, kurā apvienotos pārstāvji no skolu padomēm. Organizācija varētu pārstāvēt vecāku intereses, kad tiek lemts par būtiskiem ar izglītību saistītiem jautājumiem. “Būtu labi, ja šādi vecāku forumi varētu notikt reizi gadā,” teic E. Kalniņa.

LA.lv