Latvijā
Izglītība

Skolotāja darba kvalitāte un alga 16

Foto-Shutterstock

Skolotāju darba samaksa un darba kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no audzēkņiem, ar kuriem viņam jāstrādā. Par kādu kvalitāti vispār var runāt nelielās lauku skolās, kur ir daudz bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm? Strādā ar viņiem, cik gribi un kā gribi, bet rezultāti izpaliek! Vai šādas mācību iestādes var mēroties ar labākajām Rīgas skolām, kas sev nosmeļ gudrākos bērnus un pēc tam lepojas ar izciliem panākumiem starptautiskajās olimpiādēs? DACE JELGAVAS NOVADĀ

 

Skolotāja darba alga lielā mērā ir atkarīga no tā, cik sakārtots ir skolu tīkls. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālisti atgādina, ka pedagogs saņem piemaksu par iegūto kvalitātes pakāpi. Tā ir apliecinājums viņa profesionalitātei un prasmei strādāt ar visiem bērniem – gan talantīgajiem, gan tiem, kuriem mācībās nesokas tik labi.

Nav noslēpums, ka sabiedrība pieprasa kvalitatīvu izglītību, un to apliecina vecāku un skolēnu mācību iestādes izvēle pat tālāk no dzīvesvietas. Šī tendence vērojama gan laukos, gan pilsētās. Rīgā, piemēram, saistošie noteikumi joprojām nosaka prioritātes, kādā secībā skolēni jāuzņem izglītības iestādēs. Pamatskolā vispirms tiek uzņemti bērni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir tuvākajā mikrorajonā un kuru brāļi vai māsas jau mācās šajā skolā (jāpastāv abiem nosacījumiem).

Taču izglītības politikas veidotājiem jārespektē sabiedrības pieprasījums pēc kvalitatīvas un mūsdienu prasībām atbilstīgas izglītības. Tostarp šādas pārmaiņas nosaka pašvaldības, kas ir skolu dibinātājas. Kad skolu tīkls beidzot tiks sakārtots, atšķirībām starp labākajām Rīgas centra skolām un lauku skolām vajadzētu izlīdzināties.

 

KONSULTĒJUSI IZM KOMUNIKĀCIJAS NODAĻAS KONSULTANTE INESE BALTIŅA

LA.lv