×
Mobilā versija
Brīdinājums +19.2°C
Ilvija, Marlēna, Ziedone
Ceturtdiena, 24. maijs, 2018
1. marts, 2012
Drukāt

Skrīveros divas jaunas stiebrzāļu šķirnes

Foyo - Vija SteseleFoyo - Vija Stesele

Tuvojas sējas laiks, stiebrzāļu sēklaudzētāji un lopkopji ļoti aktīvi iegādājas sēklas materiālu. Gribu jūs iepazīstināt ar jaunumiem – pļavas auzeni ‘Vaira’ un auzeņaireni ‘Vizla’ –, šīs šķirnes 2012. gada sākumā pieteiktas reģistrācijai Latvijas augu šķirņu katalogā.


 

‘Vaira’ agrai 
pļaušanai un ganīšanai

Pļavas auzene ‘Vaira’ veidota no 1960. gada līdz 2006. gadam, atkārtotas izlases ceļā no savvaļā ievākta parauga nr. 321. Atlasot no šī parauga formas ar ilgstošu saglabāšanos zelmenī un tās krustojot ar pļavas auzenes šķirņu kolekcijas labākajiem kloniem, veidojās agra diploīda šķirne.

Vērtējot attīstību, pļavas auzene ‘Vaira’ ir agrīna šķirne, plaukšanas sākums jūnija pirmajās dienās, apmēram piecas dienas agrāk nekā pļavas auzenei ‘Arita’ un dienu vai divas agrāk nekā pļavas auzenei ‘Silva’. Augums apmēram 85 cm, tas ir, 5 cm garāka nekā ‘Arita’ un 10 cm nekā ‘Silva’. Stiebri samērā resni, līdzīgi kā ‘Aritai’, bet rupjāki nekā ‘Silvai’. Lapas atiet no stiebra nedaudz stāvāk nekā pļavas auzenei ‘Arita’, bet slīpāk nekā pļavas auzenei ‘Silva’.

Jaunā šķirne izceļas ar ļoti labu saglabāšanos zelmenī, Skrīveros šķirņu salīdzinājumos trešajā izmantošanas gadā (ceturtajā dzīves gadā) zelmenī saglabājas līdz 80%. Salīdzinājumam tādā pašā laika posmā ‘Arita’ saglabājās 60%, bet ‘Silva’ ap 70%.

Ražības priekšrocības spilgtāk izpaužas, sākot no otrā un trešā izmantošanas gada. Jaunā šķirne izceļas ar ļoti labu ziemcietību un izturību pret lapu plankumainību un lapu rūsu.

Tā kā šķirnei ‘Vaira’ raksturīga agra attīstība pavasarī, tā ir izmantojama agru pļaujamu zelmeņu izveidošanai pļavās un ganībās minerālaugsnēs un kūdras augsnēs.

Latvijas augu šķirņu katalogā pļavas auzene ‘Vaira’ iekļauta 2012. gadā, un pašreiz interesenti var iegādāties sertificētu pirmsbāzes sēklu sēklaudzēšanas sējumu ierīkošanai.

 

Top ļoti vēla 
pļavas auzene

Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta kopsavilkuma par 2011. gada lauku apskatēm, pļavas auzenes sertificētās platības ir 184,01 ha. Tās, salīdzinot ar 2009. gadu, samazinājušās gandrīz par 100 ha, līdz ar to Latvijas tirgū trūkst šīs sugas sēklas materiāla lopbarības zelmeņu veidošanai.

Pļavas auzenei Latvijā ir izveidotas trīs visai atšķirīgas šķirnes, tādēļ tās selekcijas darba apjoms tiks samazināts. Darbs turpināsies tikai ar ļoti vēlo pļavas auzenes formu, kas izdalīta no pļavas un niedru auzenes hibrīda un kam jāpaaugstina ražība un slimību izturība, sevišķi izturība pret rūsu.

Šogad Latvijā lopkopjiem raženu zālāju ierīkošanai trūkst pļavas auzenes sēklu, tādēļ aicinām pirmsbāzes sēklaudzētājus pievērsties šīs kultūras pavairošanai, jo PB sēklas materiālu Skrīveros Zemkopības institūtā var iegādāties šķirnēm ‘Silva’; ‘Vaira’; ‘Patra’, bet Priekuļos Augkopības institūtā šķirnei ‘Arita’.

Pļavas auzenēm nav tik lielas sēklu ražas kā ganību airenēm un hibrīdai airenei, tā nogatavojas ļoti agri, strauji un nelabvēlīgos laika apstākļos nobirst. Neuzskatīsim visus šos faktorus par trūkumiem un sapratīsim – šī kultūra sēklaudzētājus mobilizē, kombainam 1. jūlijā jābūt kārtībā un gatavam izbraukt uz lauka.

 

Tik dažādās airenes!

Hibrīdās airenes (Lolium x boucheanum Kunth) ir veidotas, krustojot ganību aireni (Lolium perenne L.) ar viengadīgo aireni (Lolium multiflorum Lam. var. Westerwoldicum Mans.) vai daudz­ziedu aireni (Lolium multiforum L. var. italicum.). Hibrīdās airenes ir kā starpposms starp ganību aireni un daudzziedu aireni gan augšanas parametru, gan ražīguma un izturīguma ziņā.

Galvenā hibrīdo aireņu priekšrocība ir labā sagremojamība un labā barības kvalitāte, tās dod arī lielāku ražu nekā ganību airene. Latvijā Zemkopības zinātniskajā institūtā izveidota viena hibrīdās airenes šķirne – ‘Saikava’. Tā ir ganību airenes, daudzziedu airenes un pļavas auzenes hibrīds. Tā ir reģistrēta aireņu klasifikācijā un pēc morfoloģiskajām pazīmēm līdzinās ganību airenei, bet ražībā un ziemcietībā to pārspēj.

Lai būtiski uzlabotu aireņu ziemcietību un izturību, jācenšas apvienot auzeņu un aireņu ģinšu pozitīvās īpašības krustošanas ceļā. Auzeņairenēm (Festulolium) atkarībā no selekcionāra izvirzītajām prasībām un mērķiem var būt dažādu sugu īpašību pārsvars. Tās var atšķirties ražīguma, sēklu produktivitātes, barības kvalitātes, sagremojamības ziņā, kā arī morfoloģiski. Gan hibrīdā airene, gan auzeņairenes var būt diploīdas un tetraploīdas.

Hibrīdu veidošanas dažādo variantu dēļ auzeņairenēs var dominēt gan aireņu, gan pļavas auzenes, gan niedru auzenes īpašības, un tās atšķiras gan no morfoloģiskā, gan no agronomiskā viedokļa.

 

‘Vizla’ patiks 
bioloģiskajām 
saimniecībām

Jaunā Skrīveros izveidotā auzeņairenes šķirne ‘Vizla’ ir ganību airenes tipa, ar labu ziemcietību, lopbarības kvalitāti un slimību izturību.

Kā izejmateriāls ‘Vizlai’ izmantots selekcijas audzētavās atrasts spontāns auzeņairenes hibrīds. Šādus hibrīdus ļoti reti var atrast brīvā dabā. Hromosomu nelīdzsvarotības dēļ šie hibrīdi nedod sēklas, bez īpašas apstrādes tiem gan dabā, gan selekcijā un sēkl­audzēšanā nav nekādas nozīmes. Veicot speciālus pasākumus, dažkārt no šiem hibrīdiem var iegūt nedaudz pēcnācēju, kuriem, izmantojot īpašas selekcijas metodes, var panākt, ka tie veido arī sēklas, un tās tālāk pavairot. Zemkopības institūtā šim nolūkam tika izmantotas īpašas krustošanas shēmas un apstrāde ar kolhicīnu hromosomu skaita dubultošanai.

Auzeņairenes ‘Vizla’ izveidošanai tika izmantota apstrāde ar kolhicīnu, kas ļāva pēc vairākām paaudzēm atrast stabilus sēklas veidojošus tetraploīdus augus ar airenes un auzenes pazīmēm. Šie augi brīvas apputeksnēšanās apstākļos vairs nekrustojas ne ar pļavas auzeni, ne ar ganību aireni. Veicot AVS testu Polijā, auzeņairene ‘Vizla’ atzīta kā starpsugu hibrīds (Festulolium).

Pēc īpašībām šī auzeņairene ir tuva hibrīdai airenei ‘Saikava’, tomēr sāk plaukt divas trīs dienas vēlāk, tai ir labāka ziemcietība, intensīvāk stiebro pirmajā zālē, bet mazāk atālos. Sausnas sagremojamība pirmajai zālei par 3–4% augstāka nekā hibrīdai airenei ‘Saikava’. Ražība tuva vai nedaudz augstāka nekā ‘Saikavai’, bet ziemcietība un izturība pret lapu plankumainību – izcila. Auzeņairene ‘Vizla’ piemērota audzēšanai minerālaugsnēs vidēji vēlu pļaujamu zālāju ierīkošanai tīrsējā vai maisījumos ar vēlo sarkano āboliņu vai citām stiebrzālēm. Tā ir piemērota arī zālāju ierīkošanai bioloģiskajās saimniecībās.

Latvijas augu šķirņu katalogā ‘Vizla’ tiks iekļauta 2012. gadā, sēklas materiālu pavairošanai sēkl­audzētāji varēs iegādāties nākamajā pavasarī. Daudzi sēklaudzētāji, kuri regulāri apmeklē lauku dienas Skrīveros, šo mūsu jauno šķirni jau ir ievērojuši.

 

Gaidām ciemos 
zemniekus!

Zemnieki kļūst ar katru gadu gudrāki, pērkot sēklas materiālu, viņi zina, ko grib, jo seko līdzi jaunākajai informācijai. Zemkopības zinātniskā institūta selekcionāri vienmēr laipni sagaida katru interesentu, konsultē, iepazīstina ar jaunumiem.

Tuvojas pavasaris, nebrauciet mums garām! Kopā apskatīsimies, kāda izskatās jūsu izvēlētā šķirne pavasarī, kāda pēc 1. vai 2. pļāvuma, kāds atāls…

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+