Uncategorized

Soli tālāk pavirzās jaunā ES bioloģiskās produkcijas marķēšanas sistēmas regula0

Publicitātes foto

Eiropas Komisijas īpašā lauksaimniecības komiteja (SCA) šonedēļ apstiprinājusi vienošanos saistībā ar Eiropas Savienības (ES) bioloģiskās lauksaimniecības produktu jaunās marķēšanas sistēmu, par kuru iepriekš, 28.jūnijā, tika panākta pagaidu vienošanās ar Eiropas Parlamentu.

Jaunie ES noteikumi nosaka mūsdienīgāku un vienotu produkcijas marķēšanas sistēmu visā ES ar mērķi veicināt bioloģiskās ražošanas ilgtspējīgu attīstību.

Vienlaikus jaunajai marķēšanas sistēmai jānodrošina godīgu konkurenci, jānovērš krāpšanos un jāuzlabo patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem.

Plānots, ka pēc vienošanās panākšanas SCA pārstāvis nosūtīs vēstuli Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai, kas to apstiprinās un virzīs uz balsošanu Parlamentā.

Tāpat arī plānots, ka jaunā bioloģiskās produkcijas marķēšanas regula stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.

Jau ziņots, ka bioloģiskās produkcijas regula ES valstīs, tajā skaitā arī Latvijā,
nosaka, ka tādus terminus kā “bioloģisks” un “ekoloģisks” var izmantot ES un jebkurā ES valodā tādu produktu marķējumā, reklāmā un tirdzniecībā, kuri atbilst bioloģiskās ražošanas prasībām. Visās ES dalībvalstīs, tostarp arī Latvijā ir kopējs ES logo – ekolapiņa – un marķējuma nosacījumi.

Marķējumā norāda ES bioloģiskās lauksaimniecības logo un kontroles institūcijas kodu, kas kontrolē uzņēmēju. Latvijā ir divas kontroles institūcijas: biedrība „Vides kvalitāte” un Valsts SIA „Sertificēšanas un testēšanas centrs”. Ja produktā bioloģiskās izcelsmes sastāvdaļas ir mazāk par 95%, vārdu daļas “bio” un “eko” var izmantot tikai sastāvdaļu sarakstā.

Latvijā uz bioloģiskajiem produktiem drīkst lietot Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas preču zīmi “Latvijas ekoprodukts”. Zīmi ”Latvijas Ekoprodukts“ ir tiesīgi lietot tikai ražotāji, kas sertificēti atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības standartiem, ražo produkciju no vietējām izejvielām un ir noslēguši līgumu ar Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju par preču zīmes lietošanu.

LA.lv