Politika

Stājies spēkā rīkojums par Lemberga atstādināšanu 16

Foto – LETA

Oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” otrdien publicēts un līdz ar to stājies spēkā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža (Reformu partija) rīkojums par Ventspils mēra Aivara Lemberga (“Latvijai un Ventspilij”) atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas.

Rīkojumā 19 lappusēs izklāstīti Lemberga pārkāpumi, laikā no 1998. līdz 2006.gadam piedaloties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz 25 uzņēmumiem, kuri darbojas Ventspils pilsētā un Ventspils brīvostas teritorijā un kuros, pēc Ģenerālprokuratūras šā gada augustā sniegtās informācijas, Lembergs un viņa bērni – Līga Lemberga un Anrijs Lembergs – ir patiesie labuma guvēji, tādējādi Lembergam nonākot interešu konflikta situācijā.

Šie uzņēmumi ir “Baltic Coal Terminal”, “Baltic Juice Terminal”, “Kālija parks”, “LatRosTrans”, “Mineral-Trans-Serviss”, “Naftas filtrs”, “Naftas parks”, “Noord Natie Ventspils Terminals”, “Ostas flote”, “Seastar”, “Solvtrans”, “Transventa”, “Venceb”, “Ventall Termināls”, “Ventamonjaks”, “Ventbetons”, “Ventbunkers”, “Ventminerāls”, “Ventplac”, “Ventshoes”, “Ventspils nafta”, “Ventspils tirdzniecības osta”, “Ventspils zivju konservu kombināts”, “VentTopaz” un Lihtenšteinā reģistrētā “Ventk Company Limited” (no 2006.gada 28.oktobra “BWA Holding Establishment”).

Rīkojumā uzskaitīti 137 gadījumi, kad Lembergs kā Ventspils mērs pieņēmis lēmumus attiecībā uz šiem uzņēmumiem, atrodoties interešu konfliktā.

Ministrs norāda, ka ir informēts, ka ar procesa virzītāja 2007.gada lēmumu Lembergam piemērots drošības līdzeklis – aizliegums pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus. Taču tas neietekmē ministra iespējas atstādināt Lembergu no amata pieļauto likumpārkāpumu dēļ.

Noteiktas nodarbošanās aizlieguma kā drošības līdzekļa mērķis ir nepieļaut, lai apsūdzētais turpinātu noziedzīgas darbības vai traucētu izmeklēšanu. Tādējādi drošības līdzekļa mērķis nav atrisināt situāciju pēc būtības, un tā piemērošanas priekšnoteikums ir iespējamie nākotnes riski.

Savukārt domes priekšsēdētāja atstādināšana no amata notiek, pamatojoties uz ministra konstatētajiem tiesību normu pārkāpumiem, kas notikuši pagātnē, un nolūkā panākt pilnīgu domes priekšsēdētāja atlaišanu, ja viņš nevēršas tiesā vai tiesa noraida viņa iesniegumu.

Turklāt šīs normas piemērošana liedz atlaistajam domes priekšsēdētājam atkārtoti tikt ievēlētam par tā paša sasaukuma domes priekšsēdētāju.

Sprūdžs savā rīkojumā arī min, ka līdz šim nav saņēmis Lemberga paskaidrojumus uz viņa pieprasījumu. Lembergs gan ministram atsūtījis vēstuli, taču tā nav uzskatāma par paskaidrojumiem, bet gan ir fiziskas personas iesniegums.

Atbilstoši Ģenerālprokuratūras sniegtajiem pierādījumiem Lembergs kā Ventspils mērs, atrodoties interešu konflikta situācijā, ir piedalījies tādu lēmumu pieņemšanā kā, piemēram, pašvaldības kapitāla daļu privatizācija dažādos uzņēmumos, nodokļu maksājumu nomaksas termiņa pagarināšana un citos.

Tādējādi ir pamats apšaubīt lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs, kā arī efektīvu pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu, uzsver Sprūdžs.

Ministrs uzskata, ka Lemberga atstādināšana ir nepieciešama un samērīga. “Ņemot vērā pārkāpumu raksturu, saturu, daudzumu un ilgumu, ir redzams, ka Aivara Lemberga atrašanās Ventspils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja amatā ir demokrātijas, tiesiskuma, atklātuma un valsts varas leģitimitātes apdraudējums,” uzsvēris Sprūdžs.

Ministrs ņēmis vērā arī to, ka lielākā daļa no komersantiem, attiecībā uz kuriem pieņemti lēmumi, atrodoties interešu konflikta situācijā, joprojām darbojas Ventspils pilsētā un Ventspils brīvostā – tātad Lembergs un viņa bērni turpina gūt labumu no šo komersantu saimnieciskās darbības.

Šādos apstākļos Lemberga turpināšana būt par vienas no lielāko republikas pilsētu pašvaldības domes priekšsēdētāju ir nopietns apdraudējums valsts pārvaldei kopumā, kas savukārt samazina valsts pārvaldes leģitimitāti.

Ministra rīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no tā publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Pret Lembergu ir ierosināta krimināllieta, kurā viņš apsūdzēts par vairākiem likumpārkāpumiem, tostarp kukuļņemšanu un noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu.

BNS, +371 67088610, zinas@bns.lv

LA.lv