Ekonomika
Bizness

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody’s” pārapstiprinājusi “Latvenergo” kredītreitingu0

Foto: Ieva Leiniša/LETA

Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody’s” 19. martā ir apstiprinājusi AS “Latvenergo” kredītreitingu investīciju pakāpes Baa2 līmenī ar stabilu nākotnes perspektīvu.

Neskatoties uz globālajiem un reģionālajiem darbības vides faktoriem, kā elektroenerģijas, dabasgāzes un CO2 emisijas kvotu cenu kāpums, kas negatīvi ietekmēja “Latvenergo” koncerna finanšu rezultātus 2018.gadā, reitings ir saglabāts nemainīgi stabils jau vairākus gadus.

Pēc koncerna vadības vērtējuma, tas apliecina “Latvenergo” koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību.

“Moody’s”, pārapstiprinot AS “Latvenergo” kredītreitingu, koncernā īpaši novērtējusi:

• veiksmīgo darbību un konkurētspējīgo pozīciju ne tikai Latvijas, bet Baltijas elektroenerģijas tirgū;

• videi draudzīgo HES īpatsvaru ražošanas portfelī, kā arī augsti efektīvās TEC, kas ļauj būtiski ietaupīt primāro energoresursu patēriņu valstī un samazināt CO2 izmešu apjomu, tādējādi veicinot Eiropas Savienības klimata mērķu izpildi;

• stabilo finanšu situāciju, kas palīdzējusi nodrošināties pret nelabvēlīgām tirgus izmaiņām (piemēram, sausie un karstie laikapstākļi Eiropā aizvadītajā gadā, kas izraisīja negaidītu elektroenerģijas cenu kāpumu);

• investīciju programmu, atjaunojot ražotnes un tīklus, un uzlabojot starpsavienojumu iespējas.

AS “Latvenergo” ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kuram ārpus finanšu sektora piešķirts starptautiski atzītas kredītreitinga aģentūras investīciju pakāpes reitings, ko izmanto vietējās un starptautiskās finanšu institūcijas un citas ieinteresētas puses, lai novērtētu Latvenergo koncerna stabilitāti, uzticamību un nākotnes perspektīvas.

Kopš 2004. gada “Moody’s” katru gadu ir noteikusi AS “Latvenergo” kredītreitingu, un kopš 2015. gada februāra tas ir Baa2 ar stabilu nākotnes novērtējumu.

“Latvenergo” koncerns ir lielākais energoapgādes pakalpojumu sniedzējs Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu, kā arī dabasgāzes tirdzniecību.

“Latvenergo” koncerns ir elektroenerģijas pārdošanas līderis Baltijā. AS “Latvenergo” vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu.

Saistītie raksti
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra “Moody’s” AS “Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

“Latvenergo” koncernā ietilpst mātessabiedrība AS “Latvenergo” (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabas gāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības – AS “Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades aktīvu noma), AS “Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), “Elektrum Eesti”, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), “Elektrum Lietuva”, UAB (elektroenerģijas tirdzniecība Lietuvā), AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA “Liepājas enerģija” (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana, pārvade, sadale un pārdošana Liepājā).

LA.lv