Latvijā

Suminām izcilākos zināniekus! 
 16

Foto – LETA

Latvijas Zinātņu akadēmija, apkopojot universitāšu, zinātnisko institūtu un pētniecības centru iesniegtos priekšlikumus, nosaukusi nozīmīgākos Latvijas zinātnes sasniegumus pagājušajā 2013. gadā.

Teorētiskajā zinātnē


Izcili rezultāti kvantu skaitļošanas teorijā. Izveidoti algoritmi kvantu datoriem, būtiski paātrinot datu apstrādi un palielinot kvantu datoru pielietošanas iespējas. Akadēmiķis Andris Ambainis (saņēmis LZA Lielo medaļu un Eiropas grantu kā viens no 300 Eiropas izcilākajiem pētniekiem); Latvijas Universitāte.

Izstrādāta kvantu sūkņu teorija un tās pielietojums nanoelektronikā, kas tiek izmantots Eiropas galvenajās metroloģijas laboratorijās. LZA korespondētājloceklis Vjačeslavs Kaščejevs (vienīgais Austrumeiropas zinātnieks, kas nominēts pasaules izcilnieku grupā “Jauno līderu sanāksmē” Pasaules ekonomikas forumā); Latvijas Universitāte.

Veikti vispusīgi pētījumi šūnu bioloģijā un ļaundabīgo audzēju molekulāro pamatu izzināšanā, paverot principiāli jaunas iespējas vēža ārstēšanā. Akadēmiķe Jekaterina Ērenpreisa (LR Ministru kabineta balva 2013. gadā); Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Tematiski vienotā monogrāfiju ciklā nobeigts ilggadējs pētījums Baltijas jūras piekrastes tautu kultūras apzināšanā, skatot jūru un tās elementus kā iedzīvotāju identitātes nozīmīgu daļu monogrāfijā “Jūra latviešu valodā un folklorā”. LZA korespondētājlocekle Benita Laumane; Liepājas Universitāte.

Praktiskajā pielietojumā 


Pabeigta jaunas oriģinālas kardioprotektīvas zāļu kandidātvielas ķīmiskā un eksperimentālā izpēte, kas ļauj uzsākt šīs vielas klīniskos pētījumus. Akadēmiķe Maija Dambrova, Dr. (zinātņu doktore) Solveiga Grīnberga, akadēmiķis Ivars Kalviņš, Dr. Jānis Kūka, Dr. Edgars Liepiņš, Dr. Daina Loļa, Dr. Einārs Loža, LZA korespondētājloceklis Osvalds Pugovičs, Dr. Reinis Vilšķērsts; Dr. Ilmārs Stonāns; Latvijas Organiskās sintēzes institūts, a/s “Grindeks”.

Izstrādāti un ieviesti jauni dabiskus glikopeptīdus saturoši uzturbagātinātāju sastāvi, kas pielietojami onkoloģijā un virusoloģijā. Dr. Jevgenijs Jermolajevs, Lilija Peškova, Guntis Vītols, Dr. Simona Doniņa; Rīgas Stradiņa universitātes A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts.

Sintezēti un izpētīti oriģinālas struktūras organiskie stikli pielietojumam fotonikas ierīcēs. LZA korespondētājloceklis Valdis Kokars, akadēmiķis Valdis Kampars, Kaspars Traskovskis, Elmārs Zariņš, Lauma Laipniece; Dr. Aivars Vembris, Andrejs Tokmakovs, LZA korespondētājloceklis Mārtiņš Rutkis; Rīgas Tehniskā universitāte, LU Cietvielu fizikas institūts.

Izpētīts pretestības pārslēgšanas mehānisms funkcionālos materiālos, paverot iespējas terabitu atmiņas izgatavošanai. Akadēmiķis Juris Purāns, LZA korespondētājloceklis Aleksejs Kuzmins, akadēmiķis Jevgenijs Kotomins, Dr. Aleksandrs Kalinko; LU Cietvielu fizikas institūts.

Izstrādāta jauna optiskās diagnostikas un monitoringa metode un radītas ierīces ādas melanomas bezkontakta noteikšanai. Akadēmiķis Jānis Spīgulis, Dr. Uldis Rubīns, Dr. Edgars Kviesis-Kipge, Oskars Rubenis; Latvijas Universitāte.

Sastādīta un publicēta “Lielā ķīniešu – latviešu vārdnīca”, kas satur arī plašu kultūrvēsturisku komentāru. Goda doktors filoloģijā Pēteris Pildegovičs; Latvijas Universitāte.

Pabeigts pētījums par bioloģiski aktīvajām vielām pārtikas produktos, to fasēšanai un uzglabāšanai pielietojot jaunākās iepakojuma tehnoloģijas, garantējot augstu kvalitāti un drošu realizācijas termiņu. Dr. Evita Straumīte, habilitētā zinātņu doktore Lija Dukaļska, Dr. Sandra Muižniece-Brasava; Latvijas Lauksaimniecības universitāte.

LA.lv