Latvijā
Sabiedrība

Svarīga informācija iedzīvotājiem par invaliditātes ekspertīzi1

Foto-Shutterstock

Ir noteikta obligātā nepieciešamā informācija, kas turpmāk būs jānorāda, iesniedzot dokumentus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), pretendējot uz invaliditātes ekspertīzi, informē Labklājības ministrija.

To paredz ceturtdien, 13. aprīlī, valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Grozījumu mērķis ir pilnveidot uz uzlabot līdzšinējo invaliditātes noteikšanas kārtību un novērst situācijas, kad VDEĀVK tiek iesniegti nepilnīgi noformēti dokumenti. Tagad cilvēkiem, kas pretendēs personas ar invaliditāti statusu obligāti būs jānorāda ziņas par iesniedzēju (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, valstiskās piederības veids, ja nepieciešamas – arī ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu), saziņas veids (telefons vai elektroniskā pasta adrese) un vēlamais lēmuma saņemšanas veids (klātienē, pa pastu vai elektroniski). Iedzīvotāji varēs izmantot arī Komisijas mājaslapā (www.vdeavk.gov.lv) ievietoto iesnieguma veidlapas paraugu.

Tāpat grozījumi paredz uzlabot dokumentu apriti starp VDEĀVK, sociālajiem dienestiem un ārstiem. Turpmāk gadījumos, kad būs nepieciešams izvērtēt īpašas kopšanas nepieciešamību, pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki vai ergoterapeiti aizpildīs ikdienā veicamo darbību un vides novērtējuma anketu tikai pēc VDEĀVK lūguma, nevis pēc privātpersonu pieprasījuma. Tādējādi tiks novērsta nelietderīga anketu aizpildīšana un mazināts administratīvais slogs sociālajiem dienestiem. Savukārt gadījumos, kad uz īpašas kopšanas nepieciešamības noteikšanu pretendēs persona, kurai ārstējošais psihiatrs būs konstatējis stabilus, ar ārstēšanu nekoriģējamus uzvedības traucējumus, sociālā dienesta vides novērtējums personas dzīvesvietā vairs nebūs nepieciešams, jo psihiatra atzinums būs pietiekams pamats īpašas kopšanas piešķiršanai.

Saistītie raksti

Grozījumos tiek precizēta arī Noteikumu pielikumos minētā medicīniskā informācija, kā arī invaliditātes speciālie cēloņi, lai novērstu tiesību normu nenoteiktību un attiecīgi neprecīzu normu interpretāciju.

Izmaiņas paredz ceturtdien, 13. aprīlī, valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie “Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”.

Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

LA.lv