Dabā
Medības

Svarīgi ievērot! Lūšus atļauts medīt tikai medību tiesību lietotājiem0

Foto: Pexels

Forumos interneta vidē, kur diskutē mednieki, bieži vien var atrast noderīgu informāciju par medību pieredzi. Taču reizēm izskan arī dažādi mīti, iedomas.

Kādā no diskusijām izlasīju šādu jautājumu: “Lūšu individuālās medības. Kā ir ar lūšu medībām savā privātīpašumā (10 ha Alūksnes galā) uz gaidi? Tas tā normāli, ja spēj sarunāt no mežniecības nomedīšanas atļauju?”

Situāciju lūdzām skaidrot Valsts meža dienesta (VMD) Medību daļas vadītāju Valteru Lūsi:

“Lūsis ir limitētais medījamais dzīvnieks, kuru atļauts medīt medību tiesību lietotājam – nekādas lūšu medības savā privātīpašumā, ja konkrētās medību platības nav reģistrētas medību iecirknī, nav atļautas.

Ziemeļaustrumu virsmežniecībā lūšu medības 2018./2019. gada medību sezonā tiek organizētas saskaņā ar VMD 29.11.2018. rīkojumu nr. 195.

Ar to var iepazīties Valsts meža dienesta mājaslapā. Turpat var redzēt nomedīto dzīvnieku apjomu.

Saskaņā ar noteikto kārtību pieļaujamais nomedīšanas apjoms 2018./2019. gada medību sezonā valstī – 150 dzīvnieku.

Apjoms tiek sadalīts divās daļās – līdz noteiktam datumam virsmežniecībā tiek noteikts konkrēts apjoms, kuru nedrīkst pārsniegt. Pēc šī datuma, ja virsmežniecībā nomedīts noteiktais apjoms, atļauts medīt no kopējā otrās daļas apjoma bez ierobežojumiem.

Ja virsmežniecībā netiek nomedīts sākotnēji noteiktais apjoms, tad šis apjoms ir rezervēts līdz konkrētam datumam, pēc kura neizmantotā daļa pāriet kopējā atlikušajā apjomā.

Šādā veidā tiek regulēta lūšu medību slodze gan laikā, gan telpā, kas atbilst sugas aizsardzības pamatnostādnēm.
Ja šeit ir runa par “sarunāt”, tad šāds termins nekur nefigurē – ir atļaut vai aizliegt.

Šobrīd (materiāla tapšanas brīdī 22. martā. – Aut.) visas lūšu medības ar dzinējiem tiek saskaņotas ar virsmežniecību inženieriem medību jautājumos un es atļauju medīt.

Sasniedzot pieļaujamā apjoma robežu (140 nomedīti lūši), saskaņā ar rīkojumu es koordinēju lūšu medības valstī, lai nepārsniegtu noteikto apjomu.

Medības netiek saskaņotas, ja noteiktajā brīdī tiek medīts maksimālais apjoms.

Līdz 22. martam ziņots par 144 nomedītiem lūšiem. Nomedītais apjoms ir atbilstošs noteiktajam un apliecina, ka lūšu populācijas stāvoklis vērtējams kā stabils.

Par individuālajām lūšu medībām – tās nav obligāti jāpiesaka, tomēr vēlams informēt virsmežniecību, ja tiešām plānotas lūšu medības.

Saistītie raksti

Analizējot lūšu medību rezultātus, jāsecina, ka risks individuālās medībās nomedīt lūšu apjomu, kas pārsniegs pieļaujamo, ir minimāls.

Mednieki var apskatīties pirms medībām, cik lūšu nomedīts, un, ja nav šo 150, tad atļauts medīt – šogad līdz 31. martam.”

Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu

LA.lv