Eiropas Pretnabadzības tīkls

DK
Dace Kokareviča
Latvijā
Cilvēki negrib būt nabagi. Saruna ar pretnabadzības politikas eksperti Lailu Balgu 9
1. jūnijs, 2019