Latvijā
Lasītāju viedokļi

Kā norit sagatavošanās darbi pirms Lielās talkas? 0

Foto – LETA

Sigita Varika, 
Lielās talkas koordinatore Ķekavas novadā:
 “Lai gan vietējā mēroga apziņošanu par Lielo talku veicām vien novada laikrakstā un mājaslapā, novērojam diezgan lielu iedzīvotāju aktivitāti. Daļa ir ar iepriekšējo gadu pieredzi, pārējie nolēmuši iesaistīties no jauna. Jūtams, ka cilvēkiem ikgadējā pavasara talka jau kļūst par patīkamu ieradumu, tradīciju. Nenoliedzami, arī Lielās talkas organizatoru informatīvajai kampaņai ir būtiska nozīme. Pamazām sākam arī gādāt nepieciešamos darbarīkus. Ķekavas centrā, kur ap kādas fermas drupām notiks pašvaldības talka, izzāģēsim krūmus, apgrābsim, savāksim gružus un visādi citādi uzposīsim, tāpēc būs vajadzīgi gan zāģi un cir­vji, gan grābekļi.”

Antra Krievāne, 
Lielās talkas koordinatore Naukšēnu novadā:
 “Ja laika apstākļi ļaus, darbosimies divos nelielos parkos, kur gan savāksim pa ziemu parādījušos atkritumus, gan sagrābsim pērnās lapas un pa zemi sakritušos žagarus. Vienā no parkiem darbojāmies arī iepriekšējo gadu talkās. Pensionāri jau tradicionāli sakops teritoriju ap represēto piemiņas akmeni. Ar lepnumu varu teikt, ka novads gada laikā nav kļuvis diez ko netīrs. Tā kā mūsu novadam nepieguļ daudz lielu šoseju, arī ceļmalas nav gaužām piedrazotas. Turklāt ar uzkopšanas darbiem nodarbojamies visu gadu, ne vien pavasara talkās. Cilvēki jau pamazām visu pavasari individuāli un pēc savas iniciatīvas sakopj savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas. Daudzi lūdz izpalīdzēt ar atkritumu maisiem, kuri nav izmantoti pērnā gada Lielajā talkā, lai būtu kur savākt atkritumus no tuvējās apkaimes grāvmalām, mežmalām.”

Kaspars Laizāns, 
Lielās talkas koordinators Daugavpilī:
 “Kā galvenos pašvaldības sakopšanas objektus jau ierasti esam izvēlējušies pašas piesārņotākās vietas pilsētā un koncentrējamies uz atkritumu savākšanu un zāliena grābšanu, nevis, piemēram, puķu stādīšanu. Šogad kopsim pilsētas ezeru krastus, atsevišķus mikrorajonus, ceļus, ielas. Skolēni pārsvarā talkos skolai piederošajās teritorijās, arī atpūtas vietās. Privātpersonas sakopšanas darbus nereti veic pie savām mājām, darba vietām ­
u. tml. Ezeru krasti ir ļoti iecienīta talkas vieta, jo tur pēc labi padarīta darba var uzrīkot kopīgu pikniku, papusdienot un lieliski pavadīt laiku pie dabas, priecājoties par satīrīto apkārtni.”

 

Vanda Censone, 
Lielās talkas koordinatore Jaunjelgavas novadā:
 “Sazināmies ar pagastu pārvaldēm, saskaņojam sakopšanas objektus, kur vajadzīgs, jau piegādājam no pērnā gada pāri palikušos maisus atkritumiem. Domāju, ka šis gads īpaši neatšķirsies no citiem, un novadā reģistrētajās talkas vietās atkal darbosies gana daudz cilvēku. Parasti lielākais darbs ir tieši talkas dienā, kad cilvēki intensīvi informē par konkrētām koordinātām, kur novietojuši savākto atkritumu maisus. Daudzi šogad nolēmuši pievērsties mežu, mežmalu sakopšanai, darbi notiks arī pie Piksteres ezera. Liela piekrišana Staburagam, kura apkārtnē parasti ik gadu darbojas ne vien vietējie aktīvisti, bet arī iebraucēji, tostarp rīdzinieki. Šī vieta laikam teju mistiski piesaista cilvēkus. Tur notiks Vīgantes parka uzkopšana. Patiesībā novadā pavasara talka notiek visa mēneša garumā. Iepriekšējā gada Lielās talkas pārpalikušie maisi jau tagad tiek piepildīti ar ceļmalās savāktajiem atkritumiem. Atliek vien cerēt, ka laiks mūs lutinās arī sestdien, kad talkosim vienoti visā novadā un Latvijā.”

Uzziņa


Lielā talka notiks sestdien, 26. aprīlī, no 
plkst. 9 – 15 vienlaikus visā Latvijā.

Oficiāli talkošanas vietas var noskaidrot tuvākajā pašvaldībā pie Lielās talkas koordinatoriem vai mājas lapā www.talkas.lv.

Lielās talkas atkritumu maisi šogad ir sarkanā krāsā, un talcinieki tos bez maksas varēs saņemt tikai 26. aprīlī ikvienā reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā.

LA.lv