Dabā
Zaļā dzīvošana

Taps dzeņu aizsardzības plāns 1

Foto no www.poga.lv

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) izsludinājusi iepirkumu dzeņu sugu grupas aizsardzības plāna izstrādei.

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, šajā sugu grupā ietilpst baltmugurdzenis, dižraibais dzenis, mazais dzenis, vidējais dzenis, melnā dzilna, trīspirkstu dzenis un pelēkā dzilna. Iepirkuma uzvarētājam šo sugu aizsardzības plāns būs jāizstrādā 30 mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

Dzeņu sugu grupas aizsardzības plānu jāizstrādā 10 gadu laika posmam.

Lai noteikti saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija vērtēs to noformējumu, aprēķināto finanšu apmēru un tehniskos aspektus.

Piedāvājumus iespējams iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmas “www.eis.gov.lv” e-konkursu apakšsistēmā līdz 2018.gada 25.janvārim plkst.10. Piedāvājumi, kuri tiks iesniegti jebkādā citā veidā, tiks atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikuma prasībām.

Aizsardzības plāna izstrāde ir daļa no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”.

LA.lv