Latvijā
Novados

“Te es stāvu un citādi nevaru” 16


Vecais harmonijs vēl skan, lepni teic Vita Pētersone un, to pierādot, arī pati sāk spēlēt.
Vecais harmonijs vēl skan, lepni teic Vita Pētersone un, to pierādot, arī pati sāk spēlēt.
Foto – Vivanta Volkova

Liepājas Lutera dievnamā iekārtots muzejs reformācijas aizsācējam Mārtiņam Luteram, kuram šodien aprit 532. dzimšanas diena. Muzejs ir arī veltījums reformācijas 500 gadu jubilejai, ko atzīmēsim 2017. gadā.

Pirms diviem gadiem draudze braukusi uz Baznīcas dienām Hamburgā, stāsta muzeja veidotāja, draudzes grāmatu galda un bibliotēkas vadītāja Vita Pētersone. Pa ceļam apstājušies Mikolajkos, nelielā poļu luterāņu baznīcā, kur izrādīts arī draudzes muzejs. V. Pētersone apbrīnojusi tur redzamās senās Bībeles un apņēmusies arī Liepājas baznīcā radīt šādu muzeju, pati vairākkārt atkārtojot vārdus, ko teicis Luters, kad viņam lika atteikties no savas pārliecības: “Te es stāvu un citādi nevaru.” Pārlūkojot grāmatas draudzes bibliotēkā, viņa bijusi pārliecināta, ka tās nevar tā vienkārši turēt plauktos, tās jāparāda arī cilvēkiem. Tā arī viņa piepildījusi savu sapni un iekārtojusi muzeju, kas stāsta par Liepājas Lutera draudzes pirmsākumiem, par baznīcas tapšanu, bet galvenie materiāli veido ekspozīciju “Mārtiņš Luters toreiz un tagad”.

Kā nozīmīga liecība te glabājas 1844. gadā Leipcigā izdotā Bībele Mārtiņa Lutera tulkojumā.

Te var pāršķirstīt 1907. gadā Rīgā izdoto Lutera “Mazo Katehismu skolai un mājai”, 1850. gada Hamburgas izdevumu “Dr. Mārtiņa Lutera Kristīgā mācība katrai gada dienai” vai Lutera sprediķu krājumu. Jaunā Derība un vēl daudzas grāmatas ir dāvinājums no Vācijas, kur V. Pētersone bijusi vairākkārt, atvedot arī lapiņas ar Vitenbergas Lutera baznīcas dievkalpojuma kārtību. Dievnama tornī iekārtotajā muzejā centrā stāv Valsts prezidenta K. Ulmaņa dāvinātās elektriskās ērģeles.

Latvijā Mārtiņa Lutera vārdā nosauktas luterāņu baznīcas Daugavpilī, Liepājā, Saldū, Ķūļciemā un divas Rīgā, bet šāds Lutera muzejs ir vienīgais.

Galerijas nosaukums
LA.lv