Praktiski
Manas tiesības

Tehniskie palīglīdzekļi invalīdam: kam tie pienākas par velti, un kur uz tiem pieteikties0

Foto – Shutterstock

Vai III grupas invalīds var saņemt tehniskos palīglīdzekļus, ko piešķir valsts (vīram tagad vajadzīgs ratiņkrēsls un kruķi)? Kur un kā uz tiem var pieteikties? MARUTA BABĪTES NOVADĀ

Labklājības ministrijā uzzinājām, ka tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt cilvēkiem ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, tostarp arī III grupas invalīdam, taču tikai tad, ja šī persona ir saņēmusi ārstniecības personu atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.

Kārtību, kādā cilvēki saņem tehniskos palīglīdzekļus, un tehnisko palīglīdzekļu sarakstu nosaka Ministru kabinets. Tos piešķir cilvēkiem, kuriem tehniskie palīglīdzekļi nepieciešami, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju, kā arī cilvēkiem ar anatomiskiem defektiem (protēzi vai ortopēdiskos apavus). Šādi palīglīdzekļi atvieglo arī cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku: ratiņkrēsli, spieķi, kruķi, surdotehnika, tiflotehnika, ortozes, protēzes, pašaprūpes palīglīdzekļi un daudzas citas lietas. Ar šiem līdzekļiem klientus nodrošina VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, kur var saņemt pašaprūpes palīglīdzekļus (piemēram, vannas, dušas un tualetes krēslus, manuālās satveršanas stieņus) un pārvietošanās palīglīdzekļus (piemēram, riteņkrēslus, spieķus, kruķus, rolatorus, staigāšanas rāmjus). Savukārt protēzes, ortozes, dzirdes aparātus, ortopēdiskos apavus var saņemt centra “Vaivari” līgumorganizācijās.

Jebkura persona ar invaliditāti, kurai nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, var rēķināties ar to, ka centra “Vaivari” ergoterapeiti izvērtēs, kāds palīglīdzeklis konkrētajā gadījumā nepieciešams, apmācīs, kā ar to rīkoties, kā arī pielāgos šos līdzekļus katra cilvēka individuālajām vajadzībām. Centra speciālisti turklāt sniedz konsultācijas gan par palīglīdzekļu lietošanu, gan vides pielāgošanu mājās un ārpus tās.

UZZIŅA

Plašāka informācija par tehniskajiem palīglīdzekļiem un to saņemšanas kārtību pieejama Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari” – Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā Ventspils ielā 53 Rīgā, LV-1002; tālr. 67552350; e-pasts: vtpc@nrc.lv.

LA.lv