×
Mobilā versija
+5.8°C
Mirta, Ziedīte
Piektdiena, 20. aprīlis, 2018
16. oktobris, 2012
Drukāt

Tiešmaksājumu noteikumi

Foto - Aldis JermaksFoto - Aldis Jermaks

Mūsu saimniecībā nav lopu, bet nodarbojamies ar lopbarības ražošanu realizācijai. Veicam vēlo pļaušanu. Vai mums pienākas Eiropas tiešmaksājumi par darbu mazāk labvēlīgos apvidos (MLA), ja nav lopu?
 Daiga Ogres novadā

 

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece Zane Līde skaidro: ja lauksaimnieks vēlas pretendēt uz atbalstu mazāk labvēlīgiem apvidiem (MLA), ir jāizpilda saņemšanai norādītās prasības, kas ir precīzas un stingras. Viena no normām ir 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo hektāru. Tas noteikts Ministru kabineta “Noteikumos par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”. Ja lopu nav, uz atbalstu diemžēl nevar pretendēt.

Atgādinām, ka pasākumā “Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” paredzēto atbalstu piemēro līdz 2013. gada 31. decembrim. Noteikumu 11. punkts paredz, ka pretendents var saņemt atbalstu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi, ja ievēro šādus nosacījumus:

1) atbalstam pieteiktā lauksaimniecībā izmantojamā zeme atrodas mazāk labvēlīgā apvidū, kas noteikts šo noteikumu 3. pielikumā, tā ir pieteikta vienotā platību maksājuma saņemšanai un tajā notiek lauksaimnieciskā darbība vismaz viena hektāra platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

2) turpmākos piecus gadus pēc pirmā maksājuma saņemšanas, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu, atbalsta pretendents apņemas nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu lauksaimniecībā izmantojamā zemē (kas atrodas šo noteikumu 10. punktā minētajā teritorijā) vismaz viena hektāra platībā un katru gadu iesniegt aizpildītu platības maksājumu iesniegumu;

3) atbalstu par pastāvīgajām pļavām un ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem vai nektāraugiem var saņemt atbalsta pretendents – ganāmpulka īpašnieks:

* kura īpašumā atbilstoši valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 1. jūlijā ir tāds lauksaimniecības dzīvnieku skaits, kas nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju vai nektāraugu hektāru (lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu; ja atbalsta pretendents ir bišu saimju īpašnieks, līdz kārtējā gada 1. jūlijam jāreģistrējas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā kā biškopības produktu primārajam ražotājam vai medus iepakošanas uzņēmumam, kā arī jānodrošina, lai bišu stropi ir marķēti atbilstoši valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” piešķirtajam ganāmpulka numuram un bišu saimju skaits saimniecībā būtu nemainīgs laikposmā no kārtējā gada 15. maija līdz 30. septembrim);

* kurš nodrošina, ka dzīvnieki, ganāmpulki un novietnes ir reģistrētas un dzīvnieki apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šo kārtību (lai izpildītu šo prasību, atbalsta pretendenta dzīvniekiem un bišu saimēm jābūt reģistrētiem valsts aģentūras “Lauksaimniecības datu centrs” datubāzē līdz kārtējā gada 10. augustam).

Ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem varat iepazīties arī Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē – www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/maksajumi-lauksaimniekiem-par-nelabveligiem-dabas-apstakliem-teritorijas-kas-nav-kalnu-terito­rijas-(mla)/2037/

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+