Latvijā
Kriminālziņas

Tirgoja senlietas no kapiem uz ārzemēm: Latgalē aiztur bandu2

Valsts policija Daugavpilī izņēmusi ievērojamu skaitu arheoloģisko priekšmetu.

Galerijas nosaukums

2017.gada nogalē policija Daugavpils novadā konstatēja trīs personu grupu, kura nodarbojās ar arheoloģisko senlietu tirdzniecību Latvijas teritorijā, kā arī ārpus tās. Tika veiktas trīs sankcionētās kratīšanas un vienā no tām izņemts ievērojams daudzums arheoloģisko senlietu un monētu. Valsts policija par kultūras pieminekļu iznīcināšanu un bojāšanu aizturēja 1970.gadā dzimušo vīrieti, kuram tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.

Visi kratīšanas laikā izņemtie priekšmeti tika nodoti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai atzinuma sniegšanai un novērtēšanai. Šobrīd zināms, ka ir izņemtas aptuveni 600 arheoloģiskās senlietas, kuru vērtība nelegālajā tirgū varētu būt mērojama vairāku desmitu tūkstošu eiro apmērā. Daudzas izņemtās arheoloģiskās senlietas ir ar zilu nokrāsu, kas rodas, sadaloties organiskam materiālam, tāpēc pastāv aizdomas, ka daļa no izņemtajām senlietām ir iegūta nelikumīgos senkapu izrakumos, norādīja policijā.

VP KIP amatpersonas laika posmā no 2015.gada līdz 2017.gada septembrim ir veikušas vairākas pārbaudes, izmeklēšanas un kratīšanas, kuru rezultātā tika izņemtas un nodotas Kultūras ministrijai 1349 arheoloģiskās senlietas. Veicot aprēķinu, tika konstatēts, ka to kopējā vērtība ir 79 082 eiro.

Turpinot darbu kultūras pieminekļu iznīcināšanas un apkarošanas jomā, VP KIP pārvalde izvirzīja trīs prioritārus virzienus – apzināt kultūras pieminekļu izpostītājus jeb nelikumīgo arheoloģisko izrakumu veicējus, senlietu tirgotājus un veikt izmaiņas valsts normatīvajos tiesību aktos.

Pārvaldes amatpersonas aktīvi piedalījās un sniedza viedokli likumprojekta grozījumu izstrādē kopā ar Tieslietu, Iekšlietu un Kultūras ministrijas pārstāvjiem. Tika izstrādāti Krimināllikuma grozījumi, paredzot kriminālatbildību par nelikumīgām darbībām ar valstij piederošām senlietām un personas atbrīvošanu no kriminālatbildības par valstij piederošu senlietu nelikumīgu iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu un pārsūtīšanu. Šie likuma grozījumi stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī. Līdz 2018.gadam Krimināllikums paredzēja atbildību tikai par kultūrvēsturisko pieminekļu iznīcināšanu un bojāšanu.

VP skaidroja, ka ir novērota arī krasa senkapu postījumu skaita samazināšanās. Saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas datiem, laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam Latvijas teritorijā tika konstatēti 112 šādi postījumi, 2016.gadā desmit, savukārt 2017.gadā tikai trīs.

LA.lv