Literatūra

Trešā Kurzemīte
 16

“Latvijas Avīzes” lasītājiem ziņoju, ka nesen Rīgas grāmatveikalos pamanīju Imanta un Rimanta Ziedoņu “Leišmalīti”. Kā rakstījis Ziedonis vecākais, tā viņam ir trešā “Kurzemīte”.

 

Pieredzējuši grāmatlasītāji pazīst iepriekšējās. “Leišmalītē” pavisam ir 631 lappuse, tātad pieskaitāma pie biezām grāmatām. Izdevusi “Zvaigzne”, kas pasaka gandrīz 14 latu cenu, bet noslapsta grāmatas metienu un to, kad tā nokļuvusi tipogrāfijā. Jānovērtē fakts, ka grāmatas izdošanu atbalstījusi AS “Latvijas valsts meži”, AS “Skrundas muiža” un Valsts kultūrkapitāla fonds – tātad pa druskai arī katrs no mums.

Par to, kas rakstīts “Leišmalītē”, saka jau pats grāmatas nosaukums, bet par rakstnieciskā produkta kvalitāti ‒ firma “Ziedonis & Ziedonis”.

Domāju, ka paši šīs patriotiskās grāmatas lasītāji pārliecināsies, ka Z un Z ir uzrakstījuši sirsnīgu stāstu par Latviju. Ļoti patiesīgu un pārliecinošu, faktiem un novērojumiem piesātinātu. Uzdrošinājušies rak-
stīt valstisku grāmatu un šajā sakarībā publiski vaicāt, vai pirms Latvijas valsts 100 gadu jubilejas nepienāktos ar pilnīgu morālu un materiālu prestižu atjaunot Tēvzemes balvu (dibināta 1937. gada 25. maijā). Tādu, manuprāt, pelnījuši Ziedoņi. Tā kā jaunās grāmatas cena ir diezgan augsta, jācer, ka tā nonāks bibliotēkās plašākas lasītāju saimes pieejamībai.

Šī grāmata ir stāsts par vietām, kas atgādina par Kārļa Ulmaņa lielo atvēzienu kultūrpolitikā.

 

 

LA.lv