Kultūra
Kultūrpolitika

Tukumā atjaunota 17. gadsimta lustra 16

Daiņa Bruģa un Rundāles pils muzeja zinātniskā arhīva foto, Collage made with FotoJet

Tukuma muzejā noslēdzies viens no nozīmīgākajiem 2017. gada projektiem – unikālas, savulaik Tukuma evaņģēliski luteriskajai baznīcai piederējušas, 17. gadsimta pirmās puses lustras restaurācija, pastāstīja muzeja pārstāve Kristīne Ozola.

Jau stipri bojātā, tikai fragmentāri saglabātā lustra 1973. gadā tika nodota Rundāles pils muzejam, kur tā atradās 44 gadus. Šī gada sākumā lustru savā īpašumā pārņēma Tukuma muzejs, kas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un Tukuma novada Domes atbalstu veica apjomīgu tās restaurāciju. Lustra apmeklētājiem būs apskatāma Durbes pils izstādē “Gaišais ceļš”, ko atklās 17. decembrī.

“Tikai sākot restaurācijas darbus, izrādījās, ka daļa pārņemto detaļu patiesībā pieder citai, joprojām Tukuma baznīcā esošai lustrai, savukārt daļa restaurējamās lustras detaļu izmantotas baznīcā lietotajā lustrā. Sajauktās detaļas tika identificētas un, pateicoties draudzes izpratnei, tika veikta to apmaiņa, tuvinot autentiskajam veidolam abas apmaiņā iesaistītās lustras,” stāsta Ozola.

Tehniski tika sakārtotas visas oriģinālajās 17. gadsimta pirmās puses lustras detaļas, bet daļa elementu izgatavoti no jauna, par paraugu izmantojot oriģinālās detaļas. Pilnībā zudušie lustras elementi tika izgatavoti no jauna, piemeklējot prototipus no citām Kurzemes reģiona attiecīgā laikmeta lustrām. “Piemēram, delfīnu formā veidotie dekoratīvie elementi starp abām zaru rindām izgatavoti pēc fotogrāfijas, kurā fiksēta šobrīd jau zudusī Sesavas baznīcas lustra,” norāda Kristīne Ozola.

Restaurētā lustra ir izcils 17. gadsimta pirmās puses Latvijas lietišķās mākslas darbs, kura vērtību nosaka ne tikai tā retuma pakāpe – Latvijā kopumā saglabājies mazāk nekā desmit šī laikmeta lustru –, bet arī augstā mākslinieciskā kvalitāte. Tukumniekiem lustra noteikti nozīmīga arī kā vēsturiska relikvija, jo jau kopš radīšanas brīža tā bijusi saistīta ar Tukumu.

LA.lv