Praktiski
Manas tiesības

Tuvojas pensiju indeksācija: jo lielāka pensija, jo lielāks pieaugums0

Foto – LETA

1. oktobrī notiks kārtējā pensiju indeksācija. Tās aprēķinā ņemts vērā faktiskais patēriņa cenu indekss valstī, kā arī 50% (iepriekš 25%) no apdrošināšanas iemaksu summas reālā pieauguma procentiem.

Šogad, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 349 eiro. Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas tiks indeksētas neatkarīgi no to apmēra.

“Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2017. gada 30. septembrim. Šogad pensionāriem būtiski ir paturēt prātā summu 349 eiro, jo šā gada 1. oktobrī, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz tieši šo summu,” norāda Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktore Sandra Stabiņa. Tas nozīmē, ka visas pensijas, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru, tiks palielinātas par 4,39%. Pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra, proti, jo lielāka pensija, jo lielāks pieaugums. Piemēram, 200 eiro liela pensija palielināsies par 8,78 eiro, 300 eiro pensija – par 13,17 eiro. Bet, piemēram, 349 eiro lielas pensijas saņēmējam no 1. oktobra tā palielināsies par 15,32 eiro.

“Indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā piešķirtās piemaksas par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam. Piemēram, ja pensija ir 200 eiro, bet klāt tai ir piemaksa 15 eiro, tad indeksēs tikai pensiju, līdz ar to palielinājums būs jau minētie 8,78 eiro. Un vēl noteikti ir jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu,” saka S. Stabiņa.

2017. gada oktobrī pensiju un apdrošināšanas atlīdzību pārskatīšanai piemērojamais kopējais indekss 1,0439 veidojas no patēriņa cenu indeksa laikposmā no 2016. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. jūlijam (1,0265) un 50% no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma 2016. gadā, salīdzinot ar 2015. gadu (50% x 0,0348 = 0,0174).

Savukārt nākamgad pensijas indeksācijā pirmoreiz tiks ietverts arī darba stāžs. Ja tas būs no 30 līdz 39 gadiem, indeksācija būs 60%, bet pensionāriem ar 40 gadu un lielāku darba stāžu – 70% no algu pieauguma.

LA.lv