Viedokļi
Lasītāju viedokļi

Ūdens starpību dala “uz galviņām”. Kurš to izdomāja? 16

Foto – Shutterstock

Kurš noteicis kārtību, ka daudzstāvu dzīvojamā namā ūdens zudumi un starpība starp mājas ievadā un dzīvokļos uzstādītajiem ūdens patēriņa skaitītājiem jāsadala dzīvokļu īpašniekiem? Kur varētu ar šo kārtību iepazīties? Jautājumu “Latvijas Avīzei” atrakstījusi Mirdza Kuģe Kandavā.

Kārtību, kā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļa īpašnieks maksā par pakalpojumiem, ko saņem kā īpašuma lietotājs, nosaka 2008. gada 9. decembrī Ministru kabinetā (MK) apstiprinātie noteikumi nr. 1013.

Ja rodas ūdens patēriņa starpība starp nama ievadā un dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumiem, ieskaitot arī avārijās un remontā noplūdināto ūdens daudzumu, tad dzīvokļa īpašnieki sedz šo starpību atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam.

Ministru kabineta noteikumos noteikti vairāki gadījumi, kad šī kārtība nav spēkā. Piemēram, ja dažos viena nama dzīvokļos ūdens skaitītāji ir uzstādīti, bet citos nav, tad šo ūdens patēriņa starpību sadala un par to maksā tie īpašnieki, kuru dzīvokļos nav uzstādīti ūdens skaitītāji.

Ar šiem MK noteikumiem interneta lietotāji var iepazīties vietnē http://likumi.lv/doc.php?id=185342. Ja interneta nav, tad būtu jāvēršas Kandavas novada pašvaldības uzņēmumā “Kandavas komunālie pakalpojumi”, lūdzot kādu darbinieku izdrukāt šos noteikumus papīra veidā.

Šie MK noteikumi skar tikai tos dzīvojamos namus, kuru pārvaldīšanu iedzīvotāji ar kopsapulces lēmumu nav pārņēmuši savās rokās, cita starpā vienodamies arī par citu kārtību, kā norēķinās par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem. Dzīvokļa īpašniecei būtu arī svarīgi noskaidrot, kas rakstīts ar nama apsaimniekotāju noslēgtajā līgumā par apsaimniekošanas pakalpojumiem.

LA.lv