Ekonomika
Bizness

UR decembrī sāks reģistrēt patiesā labuma guvējus 16

Foto-Shutterstock

Uzņēmumu reģistrs (UR) no šā gada 1.decembra sāks reģistrēt patiesā labuma guvējus, atbilstoši Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, aģentūru LETA informēja UR.

UR atgādināja, ka līdz 2018.gada 1.februārim komersantiem, kas UR iesnieguši informāciju par patiesā labuma guvējiem, atbilstoši Komerclikuma prasībām, informācija par patiesā labuma guvējiem ir jāatjauno atbilstoši likuma grozījumos noteiktajam informācijas apjomam. Iepriekš iesniegto informāciju UR reģistrēs līdz 2018.gada 1.janvārim, nepieņemot atsevišķu lēmumu.

UR uzsvēra, ka līdz 2018.gada 1.martam visām juridiskajām personām, kuras ir reģistrētas UR vestajos reģistros vai par kuru reģistrāciju tiks iesniegts pieteikums līdz šā gada 1.decembrim, ir pienākums iesniegt pieteikumu par to patiesā labuma guvējiem, norādot grozījumos noteikto informāciju par patiesā labuma guvējiem. Informācija par juridiskas personas patiesā labuma guvēju būs jānorāda, reģistrējot jaunu juridisko personu, piesakot izmaiņas kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvā vai valdē.

No 2018.gada 1.aprīļa informācija par patiesā labuma guvējiem būs pieejama ikvienai personai tiešsaistes formā, par maksu Ministru Kabineta noteiktajā apmērā.

Jau ziņots, ka šodien stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kuros noteikta jauna kārtība juridisko personu patieso labuma guvēju reģistrācijai un pieejamībai. Grozījumi paredz pienākumu ikvienai UR reģistrētai juridiskajai personai atklāt patiesā labuma guvējus.

Saskaņā ar grozījumiem likumā juridiskās personas patiesā labuma guvējs ir fiziska persona, kurai juridiskajā personā tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. Par patiesā labuma guvējiem jāiesniedz informācija pilnsabiedrībām, komandītsabiedrībām, SIA, AS, Eiropas komercsabiedrībām, biedrībām un to apvienībām, kā arī nodibinājumiem, arodbiedrībām un to apvienībām, arodbiedrību patstāvīgajām vienībām, individuālajiem (ģimenes) uzņēmumiem zemnieku saimniecībām, zvejnieku saimniecībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām politiskajām partijām, kā arī politisko partiju apvienībām, reliģiskajām organizācijām un to iestādēm un Eiropas ekonomisko interešu grupām.

Juridiskajai personai UR ir jāiesniedz patiesā labuma guvēja vārds, uzvārds, personas kods, valstspiederība, pastāvīgās dzīvesvietas valsts un veids, kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, tai skaitā norādot akcionāra, biedra vai īpašnieka, ar kura starpniecību kontrole tiek īstenota, vārdu, uzvārdu, personas kodu vai, ja tāda nav, dzimšanas datumu, mēnesi un gadu, bet juridiskajai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi.

Informāciju par patiesā labuma guvēju var neiesniegt, ja informācija par to jau ir iesniegta UR citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu ietvaros un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet no attiecīgā juridiskās personas dalībnieka, biedra, īpašnieka, dibinātāja vai valdes locekļa statusa, patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids kā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu izriet tikai no akcionāra statusa. Tām juridiskajām personām, uz kurām neattiecas šie iepriekš norādītie izņēmumi, informācija par patiesā labuma guvējiem jāsniedz līdz 2018.gada 1.martam.

LA.lv