Uncategorized

Uz ES atbalstu inovāciju ieviešanā varēs pretendēt plašāks zivsaimnieku loks 0

Lai veicinātu inovāciju ieviešanu zivsaimniecības nozarē, uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu ar mazāku atbalsta intensitāti turpmāk varēs pretendēt arī tie zivsaimniecības uzņēmumi, kas neatbilst mikro, mazā un vidējā uzņēmuma statusam.

To paredz Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta (ES) piešķiršanas kārtību Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā “Inovācija”.

Pirmajā atbalsta kārtā šajā programmā bija pieejami divi miljoni eiro, bet viena projekta maksimālais pieejamais finansējums – 700 000 eiro. Atbalstu var saņemt projekti, kuros tiek izstrādāti jauni produkti, aprīkojums un tehnoloģijas.

Ņemot vērā nozares pārstāvju un zinātnisko institūciju interesi par pasākuma pirmo kāŗtu, plānots samazināt viena projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu no 800 000 eiro uz 400 000 eiro, lai atbalsts būtu pieejams pēc iespējas plašākam pretendentu lokam un tiktu īstenoti vairāki nozarei aktuāli un inovatīvi projekti. Izmaiņas arī paredz attiecināmo izmaksu sarakstu papildināt ar komunālo pakalpojumu izmaksām un amortizācijas izmaksām par iekārtām.

Tāpat izmaiņas papildus paredz gan jaunu projektu atlases kritēriju, kas nosaka rindošanas kārtību projektiem, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, gan arī kārtību, kādā jāiesniedz pārskats par projekta īstenošanu.

Nosacījumos arī noteikts, ka Lauku atbalsta dienests projektu izvērtēšanā var iesaistīt attiecīgas nozares ekspertu.

Plānots, ka izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā veicinās inovāciju izstrādi nozarē, tā sekmējot arī zvejniecības un akvakultūras attīstību.

Noteikumi attieksies uz atbalsta pretendentiem – zinātnisko institūciju, komersantu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, kas nodarbojas ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu, un biedrību, ja vismaz trīs tās biedru komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo pārstrāde un konservēšana.

Jau vēstīts, ka plānošanas periodā līdz 2020.gadam Latvijas zivsaimniekiem kopumā subsīdijās būs pieejami 183,6 miljoni eiro.

______________________________

LA.lv