Laukos
Bio

Uz mēslošanas līdzekļu etiķetēm vairs nevarēs likt norādi “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā”0

Uz mēslošanas līdzekļu etiķetēm vairs nevarēs likt norādes “Atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā” un “Bioloģiskā lauksaimniecība”, liecina mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumu grozījumu projekts, ko ceturtdien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

ZM norāda, ka izmaiņas ir nepieciešamas, jo pēdējos gados arvien vairāk tirdzniecībā parādās mēslošanas līdzekļi ar norādi, ka tos atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai gan tas ne vienmēr atbilst patiesībai. “Šādas norādes var maldināt bioloģiskos lauksaimniekus, liekot domāt, ka mēslošanas līdzekli ir atļauts izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā,” norāda ZM, piebilstot, ka MK noteikumos svītrotas abas norādes.

Tāpat ZM norāda, ka pašlaik tirdzniecībā parādās jauni produkti, kuros ir ļoti mazs barības vielu elementu daudzums un kuri netiek izmantoti augu mēslošanai, bet gan citiem mērķiem, piemēram, dekoratīvajiem augiem, lai nodrošinātu lapu spīdumu. Tā kā tie ir gatavi darba šķīdumi, ko izmanto citiem mērķiem, nav lietderīgi tos uzskatīt par netipiskiem mēslošanas līdzekļiem un reģistrēt šādu produktu. Grozījumi MK noteikumos paredz, ka produkti, kuros barības elementu daudzums (N + P2O5 + K2O) ir mazāks nekā 0,5%, nav uzskatāmi par netipiskiem mēslošanas līdzekļiem, un tie turpmāk nebūs jāreģistrē.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos precizēts arī mēslošanas līdzekļu, substrātu un mikrobioloģisko preparātu etiķetes, marķējuma un pavaddokumenta saturs, lai atvieglotu informācijas norādīšanu etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā.

Tāpat grozījumi MK noteikumos paredz noteikt bioloģiski aktīvo savienojumu un dzīvotspējīgo mikroorganismu testēšanai piemērojamās metodes, kas nepieciešamas, lai zinātniskām institūcijām būtu informācija, pēc kurām metodēm var noteikt attiecīgos rādītājus. Pašlaik testēšanas metodes bioloģiski aktīvo savienojumu un dzīvotspējīgo mikroorganismu noteikšanai nav noteiktas.

Izmaiņas noteikumos vēl tiks skatītas valdībā.

LA.lv