Uncategorized

Uz pieciem gadiem akreditēti vairāki muzeji 0

foto – publicitātes

Kultūras ministrija līdz 2018. gada pavasarim akreditējusi vairākus muzejus, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Uz laiku līdz 2018. gada 26. martam akreditēts Jaunpils muzejs, Kuldīgas novada muzejs un Retro auto muzejs Rīgā, savukārt uz laiku līdz 2018. gada 1. aprīlim akreditēts Rojas Jūras zvejniecības muzejs.

Muzeju akreditācija tiek veikta, lai nodrošinātu kvalitatīvu, profesionālu, uz sabiedrības interesēm un vajadzībām orientētu muzeju darbību.

Akreditācija ir muzeju darbības izvērtēšanas process, kura rezultātā muzejam uz noteiktu laiku, sākotnējā akreditācijā – uz pieciem, bet atkārtotā akreditācijā – uz pieciem vai desmit gadiem, var tikt piešķirts valsts atzīta jeb akreditēta muzeja statuss.

Akreditācija Latvijā tika sākta 1999. gadā.

Līdz ar akreditāciju publiski tiek atzīts, ka muzejs atbilst pieņemtajiem standartiem muzeja pārvaldībā, krājuma saglabāšanā un pakalpojumu sniegšanā. Potenciālie muzejisko priekšmetu vai kolekciju dāvinātāji gūst pārliecību, ka akreditētais muzejs ir piemērota vieta viņu dāvāto kultūrvēsturisko vērtību glabāšanai un popularizēšanai. Tāpat akreditētajam muzejam ir tiesības saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai, kā arī attiecīgi valsts vai pašvaldību finansējumu muzeja pamatfunkciju veikšanas nodrošināšanai.

Savukārt privātais akreditetais muzejs iegūst tiesības pretendēt uz valsts budžetā speciāli paredzētiem līdzekļiem īpašu dabaszinātnisku, kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai.

LA.lv