Ekonomika
Darbs

Uz Rīgu – bez mobilitātes atbalsta 1


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Edijs Pālens/LETA

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) rosināja Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA) sniegt reģionālās mobilitātes atbalstu ne tikai ārpus Rīgas reģionos strādājošajiem, bet arī pašā galvaspilsētā. Tomēr NVA norāda, ka tas nav nepieciešams, jo atbalsta pasākums paredzēts, lai galvenokārt veicinātu darbaspēka mobilitāti Latvijas reģionos, jo Rīgā iespēju ir vairāk.

Reģionālas mobilitātes atbalsts nepieciešams citiem reģioniem, jo salīdzinoši Rīgā ir aktīva uzņēmējdarbība un zems bezdarba līmenis.

Īrē vai brauc

Kopš 2013. gada pavasara NVA īsteno “Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu”, kas tiek finansēts no valsts budžeta. Mobilitātes atbalsts darbam Latvijā paredzēts, lai palīdzētu iesaistīt darba tirgū tos bezdarbniekus, kuri ilgāk nekā divus mēnešus nav varējuši iekārtoties darbā tuvu dzīvesvietai un kuriem nepieciešams finansiāls atbalsts darba attiecību uzsākšanai.

Cilvēkam, iesaistoties šajā programmā, ir jāizlemj, vai īrēt mītnes vietu vai ik dienu doties uz darbu, izmantojot sabiedrisko transportu vai savu transporta līdzekli, jo pirmo četru mēnešu laikā NVA nodrošina vienu vai otru. Šā gada astoņos mēnešos šādu iespēju izmantojušas 190 personas.

“Reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums paredzēts darba mobilitātes veicināšanai Latvijas reģionos, kur salīdzinoši ar situāciju darba tirgū Rīgā ir augstāks bezdarba līmenis un zemākas darba algas. Mērķis ir veicināt darbaspēka mobilitāti īpaši tādās apdzīvotās vietās, kur ir nepietiekams brīvo darba vietu piedāvājums un darba meklētājiem dzīvesvietas tuvumā ir grūti atrast darbu atbilstoši iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei. Taču Rīgā ir aktīva uzņēmējdarbība un zems bezdarba līmenis,” izskaidro NVA. Kā arī norāda, ka, izmantojot šo pro­grammu, ieguvēji ir gan darba meklētāji, gan arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus viņi ar NVA atbalstu var piesaistīt no citām pilsētām vai novadiem.

Vismaz 20 km attālumā

Atbalsta pasākumu var izmantot darba ņēmējs, kurš vismaz divus mēnešus pirms darba attiecību uzsākšanas ir bijis reģistrēts NVA kā bezdarbnieks un jaunā darba vieta atrodas 20 vai vairāk kilometru attālumā no darbinieka deklarētās dzīvesvietas. Maksimālā summa, ko nodarbinātais var saņemt četru mēnešu laikā, ir 400 eiro. Nodarbinātajam ir jākrāj un jāiesniedz NVA braukšanas biļetes vai degvielas čeki un/vai jāiesniedz īres līgums un tā apmaksas dokumenti.

OECD rekomendē šo pasākumu ļaut izmantot arī Rīgā strādājošajām personām, bet NVA norāda: “Ir arī izņēmums attiecībā uz Rīgu, kurš netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz desmit NVA reģistrētiem bezdarbniekiem vai ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Lai iesaistītos reģionālās mobilitātes pasākumā, darba attiecībām ir jābūt nodibinātām uz nenoteiktu laiku un darba algai ir jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielākai par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru.”

mob_9Mobilitātes atbalsts

* Var izmantot darba ņēmējs, kurš vismaz divus mēnešus pirms darba attiecību uzsākšanas ir bijis reģistrēts NVA kā bezdarbnieks.

* Bezdarbnieks norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus.

* Jaunā darba vieta atrodas 20 vai vairāk kilometru attālumā no darbinieka deklarētās dzīvesvietas.

* Maksimālā summa, ko nodarbinātais var saņemt četru mēnešu laikā, ir 400 eiro.

* Nodarbinātajam ir jākrāj un jāiesniedz NVA braukšanas biļetes vai degvielas čeki un/vai jāiesniedz īres līgums un tā apmaksas dokumenti.

LA.lv