Ekonomika
Darbs

Uzņēmēji apmāca bezdarbniekus 1

Foto: shutterstock.com

Darba devējam ir iespēja sagatavot sev vajadzīgos speciālistus, apmācot tos un saņemot par to Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) dotāciju. Tūrisma firma “N Travel” atrodas Jelgavā. Tās īpašniece Nadežda Parinova teic atzinīgus vārdus par NVA projektu un neslēpj, ka bez šīs, iespējams, paplašināt kolektīvu nebūtu iespējams. Problēmas sagādājusi finansiālā puse. “Pirms septiņiem gadiem izveidoju šo tūrisma firmu. Sākumā strādāju viena, bet šobrīd manā vadībā ir jau četri darbinieki. Ja nebūtu iespējas iesaistīties NVA projektā, šaubos, vai pieņemtu ceturto. Ilgi par to domāju, bet tad radās iespēja apmācīt bezdarbnieku. Meitene ir ļoti apķērīga, ātri mācās, un klienti ir apmierināti. Domāju, ka ar laiku Jūlija kļūs par pilntiesīgu mana uzņēmuma darbinieci. Sadarbību ar NVA turpināsim līdz šā gada beigām, un esmu ļoti priecīga par to,” pozitīvi noskaņota ir N. Parinova.

Apmācīt darbiniekus kļūst arvien populārāk

NVA aicina darba devējus pieteikties projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumam “Apmācība pie darba devēja”. “Šobrīd neturpinām saistības ar NVA, jo nav nepieciešami papildspēki, bet kopumā šis projekts ir labs,” tā NVA sniegto iespēju novērtē “AB galdnieks” vadītājs Raitis Piķelis.

Kopumā Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums ir vairāk nekā četri miljoni eiro. Šajā gadā plānots iesaistīt 274 bezdarbniekus, no kuriem praktiski strādā jau 218.

Pasākuma galvenais mērķis ir sešu mēnešu laikā praktiski sagatavot darbinieku, kas pēcāk varēs turpināt strādāt pie tā paša darba devēja, kas viņu ir sagatavojis. “Apmācība pie darba devēja” īstenošanai līdz šā gada 29. augustam var pieteikties komersanti, pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi. Izņēmums ir politiskās partijas, ārstniecības un izglītības iestādes.

Galvenais nosacījums ir tāds, ka pēc praktiskās apmācības pabeigšanas bezdarbniekam vismaz trīs mēnešus jāturpina darbs pie tā paša darba devēja, jo NVA nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju gan bezdarbniekiem, gan darba devējiem. Darba ņēmējiem: pirmo divu mēnešu laikā tiek maksāti 160 eiro mēnesī, nākamo divu mēnešu periodā – 120 eiro un pēdējos divos mēnešos – 90 eiro. Kā arī NVA nodrošina ikmēneša darba algas dotāciju darba vadītājiem: 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Darba devējam, īstenojot praktisko apmācību, jānodrošina darba alga tādā apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tās lielums būtu ne mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, kā arī ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

NVA ESF projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” vecākā eksperte Karina Opaļeva ziņo, ka projekts sācies 2015. gada janvārī un ilgs līdz 2021. gada decembrim. “Kopumā projekta īstenošanas periodā plānots iesaistīt vairāk nekā tūkstoš darba ņēmēju, un tā kopējais finansējums ir 4,6 miljoni eiro. Šogad atsaucība ir lielāka nekā iepriekšējos gados, jo līdz šodienai iesaistījušies 218 bezdarbnieki,” norāda K. Opaļeva.

Atkarīgs no paša bezdarbnieka

No Nadeždas Parinovas pozitīvā viedokļa atšķirīgs ir uzņēmuma “AB galdnieks” vadītājam Raitim Piķelim. Laba sadarbība ir bijusi ar NVA Liepājas filiāli, tomēr pašu bezdarbnieku attieksme ir bijusi gan apmierinoša, gan ne tik. “Šo gadu laikā saistībā ar šo projektu esam apmācījuši trīs darbiniekus galdnieka profesijā. Atsauksmes ir dalītas, jo viens no viņiem tiešām strādā labi un joprojām ir mūsu kolēģis. Pārējie divi – ne. Vienu no viņiem atlaidām jau projekta laikā, jo viņam bija problēmas ar alkoholu. Otrs aizbrauca uz ārzemēm. Šobrīd neturpinām saistības ar NVA, jo nav nepieciešami papildspēki, bet kopumā projekts ir labs,” komentē R. Piķelis.

Darba un darbinieku meklēšanas resursā “CV-Online” nereti tiek meklēti darbinieki veikalos “Narvesen” un “Drogas”. Sazinoties ar šo uzņēmumu pārstāvjiem, uzzinām, ka NVA iespēja netiek izmantota. Pamatojums tam – nav intereses, jo darbinieki tiks atrasti, arī neiesaistoties šinī projektā.

Izvēlas citas iespējas

Savukārt telekomunikācijas nozares pārstāvju “Lattelecom” sabiedrisko attiecību vecākā projektu vadītāja Lāsma Trofimova skaidro, ka konkrēti šinī NVA projektā nav piedalījušies, bet izmanto aģentūras citas piedāvātās iespējas: “Sadarbojamies ar NVA, nodrošinot jauniešiem darba iespējas vasaras periodā. Mēs zinām, ka veidot izpratni par darba vidi un meklēt intereses savai attīstībai – tas ir nozīmīgs jaunās paaudzes attīstības elements. Tādēļ šogad vasaras mēnešos NVA projektā “Lattelecom” strādā 39 jaunieši, kas mācās vidusskolās un profesionālajās vidusskolās. Tam papildu nodrošinām iespēju vēl apmēram tikpat daudz jauniešiem strādāt “Lattelecom” struktūrvienībās reģionos – Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Aizkrauklē, Cēsīs, Jēkabpilī un citviet.”

Bezdarbnieku apmācība

Profesiju TOP5:

Pavārs

Telefonists

Zāģēšanas operators

Mazumtirdzniecības veikala pārdevējs

Projekta vadītāja asistents

 

Nozaru TOP5:

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

Automobiļu un motociklu remonts

Apstrādes rūpniecība

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

Avots: NVA

20170824200918_5947

LA.lv