Uncategorized

Uzraudzīs medījamos dzīvniekus 16

Foto – Egils Ozols

Līdz rītdienai Zemkopības ministrijā var iesniegt pieteikumus Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) finansējumam. Trīs gadus tā apjoms palicis nemainīgs – 99 532 lati. Līdz šim lielāko atbalstu saņēmuši zinātniskās izpētes projekti, pērn tiem piešķirti 46% no pieejamiem līdzekļiem.

 

MSAF joprojām saņem tikai daļu no līdzekļiem, kas tam pienākas saskaņā ar Medību likumu.

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļu avotus un to izlietojumu nosaka Medību likums. Šogad par fonda darbības prioritātēm noteikts medījamo dzīvnieku monitorings (ilgtermiņa zinātniskā izpēte), lai iegūtu informāciju par dzīvnieku populāciju stāvokli un izmaiņām, kas radušās cilvēka darbības vai dabisko procesu ietekmē, un populāciju papildu aizsardzības pasākumi; pētījumi par maksimāli pieļaujamo medījamo dzīvnieku blīvumu un minimālo jeb kritisko populācijas lielumu, kā arī izpēte par medību un medību ierobežojumu ietekmi uz savvaļas dzīvnieku populācijām; medību saimniecības aktualitāšu atspoguļošana masu medijos, izstāžu un citu izglītojošu pasākumu organizēšana par medību tēmu; līdzdalība starptautiskajās medību organizācijās.

Iesniegtos projektus vērtē Zemkopības ministrijas (ZM) izveidota fonda padome, ņemot vērā konsultatīvās padomes ieteikumus. Šogad MSAF konsultatīvajā padomē līdzās Latvijas Mednieku asociācijas prezidentam Elmāram Švēdem medniekus pārstāvēs arī Latvijas Mednieku savienības Nacionālās padomes priekšsēdētājs Vilnis Jaunzems un Latvijas Loku mednieku asociācijas priekšsēdētājs Jānis Kļaviņš.

Pērn no iesniegtajiem 18 projektiem atbalstu guva 13, lielāko daļu finansējuma saņēma zinātniskās izpētes pieteikumi. Kā stāsta viens no MSAF padomes locekļiem ZM Meža departamenta direktors Arvīds Ozols, par pamatu lēmuma pieņemšanai tiek ņemts konsultatīvās padomes ieteikums.

“Reizēm ir tā, ka mēs pakoriģējam summas, ja redzam, ka aiz sarkanās līnijas paliek labs projekts. Īpaši kontraversāli viedokļi ar konsultatīvo padomi nav veidojušies, līdzšinējās diskusijās esam vienojušies, ka šis ir džentlmeņu komplekts, ko ar minimālu finansējumu varam nodrošināt.”

Lielākās debates abās fonda padomēs notiek, izvērtējot mednieku izglītošanai veltītos projektu pieteikumus. A.  Ozols atzīst, ka šajā sadaļā varētu vēlēties vēl kvalitatīvāku piedāvājumu. “Mednieku apmācību vienmēr var uzlabot,” viņš piebilst, uzsverot, ka panākumi jebkurā jomā atkarīgi no dalībnieku kompetences. “Lai arī mums ir gudri un pieredzējuši mednieki, ar apmācību var panākt vēl labāku iznākumu.”

MSAF darbības prioritātes atbilst Medību likumā noteiktajām, bet līdzekļu piešķīrumā virsroku guvis likums par valsts budžetu. Kopš 2011. gada fonds saņem tikai nepilnu trešdaļu no līdzekļiem, kas tam pienākas saskaņā ar Medību likumu, piemēram, 2011. gadā tie bija 99 532 lati no aptuveni 296 000 latu. A. Ozols apliecina, ka fonda līdzekļu apjoms “vienmēr ir bijusi diskusija un mēs vērsīsim uzmanību nākamā gadā budžetā, lai finansējums atbilstu Medību likumā noteiktajam”.

MSAF padomes lēmumu par līdzekļu piešķīrumu A. Ozols sola martā, kad varētu noslēgt arī līgumus ar atbalstīto projektu iesniedzējiem.

 

Medību saimniecības attīstības fonda finansētie projekti 2012. gadā


Zinātniskā izpēte

Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju blīvums

un minimālais jeb kritiskais populācijas lielums

Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” Ls 16 177
Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību ietekmē Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” Ls 14 000
Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts Ls 13 657

Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo medību

trofeju izstāžu organizēšanai un medību trofeju apkopošana

Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” Ls 2310

Mednieku izglītošana
Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls “Uz meža takas”
Ls 17 000
Mednieku izglītošana mednieku festivāla “Minhauzens 2012” ietvaros Latvijas Mednieku asociācija (LatMA)

Mednieku izglītošana, medību popularizēšana

un mednieku interešu pārstāvniecība

LatMA Ls 6000
Latvijas jauno mednieku nometne “Vanaga acs” Straupes mednieku un makšķernieku biedrība “Mārkulīči” Ls 3800
Informatīvi izglītojošais bloks “Medniekiem.lv” TV
Ls 2700
Mednieku izglītošana un kvalifikācijas celšana Latvijas Mednieku savienība Ls 1880

Mednieku – medību suņu īpašnieku izglītošana

un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar suņiem

Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība Ls 1864,86

Žurnāla “Medības. Makšķerēšana. Daba” pārstāvja

dalība 6. starptautiskajā bebru simpozijā Horvātijā

Žurnāls “MMD” Ls 1143,14

Līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās

nevalstiskajās medību organizācijās

LatMA Ls 13 000

Avots: Zemkopības ministrijas informācija

 

LA.lv