Latvijā
Sabiedrība

Uzturlīdzekļu nemaksātāji valstij ir parādā gandrīz 200 miljonus eiro 16

Foto-Shutterstock

Uzturlīdzekļu nemaksātāji valstij ir parādā gandrīz 200 miljonus eiro, šorīt raidījumā “Rīta Panorāma” norādīja tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Atgūto finanšu līdzekļu apmērs šobrīd ir divākāršojies, atzina ministrs.

Kopumā mēnesī izdodas atgūt 500 000 eiro.

Pērn no uzturlīdzekļu parādniekiem izdevies atgūt 4 295 638 eiro.Salīdzinot 2014.gadā un 2015.gadā atgūto līdzekļu apmēru, tas ir pieaudzis par 36%.

Atgūto finanšu līdzekļu apmēru lielā mērā ir ietekmējuši izstrādātie grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kuri paredzēja, ka no 2015. gada 1. jūlija tiek publiskotas ziņas par parādniekiem, norādot to vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu. Līdz ar to, ir palielinājies parādnieku skaits, kuri ir ieinteresēti norēķināties ar UGFA (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju) par uzturlīdzekļu parādu, kā arī ir pieaudzis saņemto regresa maksājumu apmērs. Tāpat arī liela nozīme bija UGFA veiktajiem pasākumiem izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanai – regulāra un operatīva informācijas sniegšana zvērinātiem tiesu izpildītājiem par parādnieku ienākumiem un īpašumiem, kā arī izziņu par uzturlīdzekļu parāda apmēru izsūtīšana parādniekiem.

Savukārt no šī gada 1. februāra vecākiem – parādniekiem, kuri nenodrošina saviem bērniem minimālo uzturlīdzekļu apjomu, var liegt izmantot transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesības.

Uzturlīdzekļu nemaksātājam var piemērot visu vai tikai konkrētas kategorijas transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību aizliegumu. Liegumu varēs piemērot gadījumos, kad bērnam uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un parādnieks nav noslēdzis vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus. Tāpat tiesību liegumu varēs piemērot, ja parādnieks nebūs veicis maksājumus trīs secīgus mēnešus.

Izņēmums būs personas ar invaliditāti vai personas, kuras pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Tāpat tiesību izmantošanas liegumu nepiemēros gadījumos, kad tas varētu radīt būtisku kaitējumu parādnieka, no viņa atkarīgo personu vai cita viņa aprūpē esošu bērnu interesēm. Tas attiecas uz gadījumiem, kad vadīšanas tiesības parādniekam nepieciešamas profesionālo pienākumu veikšanai vai parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti un nav iespējams izmantot citus transporta veidus.

Saistītie raksti
LA.lv