×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.1°C
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Piektdiena, 22. jūnijs, 2018
26. augusts, 2013
Drukāt

Uzziņa skolēnu vecākiem. Kas mainīsies jaunajā mācību gadā?

Foto - Valdis SemjonovsFoto - Valdis Semjonovs

Lūdzu, publicējiet praktisku informāciju, kas noteikti būtu jāzina vecākiem par jaunumiem 2013./2014. mācību gadā! Kas mainīsies? 
Rudīte Krilova Jelgavas novadā

 

• Grozījumi “Izglītības likumā” precīzi definē valsts, pašvaldības un vecāku atbildību mācību līdzekļu finansēšanā. No šā gada 1. septembra skolēnu vecākiem par saviem līdzekļiem jānodrošina tikai individuālie mācību piederumi, priekšmeti un materiāli, kurus bērns izmantos kā mācību līdzekļus vai kuri nepieciešami mācību iespēju nodrošināšanai (piemēram, kancelejas preces un sporta apģērbs). Darba burtnīcas un mācību grāmatas vecākiem pašiem vairs nav jāiegādājas.

• 3. un 6. klasē plānoti diagnosticējošie darbi, nevis ieskaites. Speciālisti uzskata, ka šāds pārbaudes darba veids ir bērniem draudzīgāks, savukārt pedagogiem tas sniegs iespēju padziļināti pētīt audzēkņu sasniegumus un to dinamiku. Nolemts, ka 3. klases diagnosticējošā darba rezultāti neietekmēs skolēna zināšanu gala vērtējumu mācību gadā.

• Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” paredz konkrētu rīcību gadījumos, kad skolēns apdraud savu vai citu personu veselību, drošību un dzīvību. Lai novērstu bērnu agresivitāti, kas apdraud apkārtējo drošību, būtiska loma ir saliedētam komandas darbam, tāpēc noteikumi definē visu iesaistīto pušu (pedagogs, atbalsta personāls, iestādes administrācija, vecāki) galvenos uzdevumus.

• Grozījumi “Izglītības likumā” nosaka plašāku kompetenci un nosacījumus izglītības iestādes padomes darbībai. Precizēts, ka tā ir pirmsskolas, pamatizglītības, vidējās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas izglītojamo deleģēti pārstāvji (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās); izglītojamo vecāku (vai personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji; izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji. Izglītības iestādes padomē vecākiem jābūt vairākumā.

• MK noteikumi “Kārtība, kādā tiek aprēķināts un piešķirts valsts atbalsts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības ieguvei, bērns saņem pakalpojumu pie privātā pakalpojumu sniedzēja” stājas spēkā 1. septembrī . Tie paredz risinājumu pašvaldību pirmsskolas rindu likvidēšanai un valsts atbalstu (līdz 100 latiem mēnesī) privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina pirmsskolas izglītības programmu apguvi vai bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanu kā pilna laika pakalpojumu.

• Lai nodrošinātu bērnu uzraudzību un agrāku iekļaušanos pirmsskolas izglītības programmu apguvē, 1. septembrī stājas spēkā arī MK noteikumi “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtība”, kas paredz pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas kārtību, kā arī profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības privātiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri nodrošina bērnu uzraudzību.

• Asistenta pakalpojumu skolās ir tiesības saņemt I vai II grupas invalīdiem, kuri mācās, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu.

• Valsts izglītības satura centrs sagatavojis informāciju par plānotajiem valsts pārbaudes darbu norises laikiem šajā mācību gadā, ko tuvākajā laikā apstiprinās Ministru kabinetā. Plānots, ka 3. klases diagnosticējošie darbi notiks mācību procesa laikā februārī, bet martā – visi centralizētie eksāmeni svešvalodās.

 

UZZIŅA

• 2013./2014. mācību gads sāksies 2. septembrī.

• Pirmais mācību semestris beigsies 20. decembrī, bet otrais – dažādām klašu grupām atšķirīgos laikos: 1. – 8. klases, kā arī 10. un 11. klases skolēniem mācību gads beigsies 30. maijā; 9. klases absolventiem mācības beigsies 16. maijā, bet mācību gads – 13. jūnijā; 12. klases absolventiem mācības arī beigsies 16. maijā, bet mācību gads – 20. jūnijā.

• Rudens brīvdienas: no 28. oktobra līdz 1. novembrim.

• Ziemas brīvdienas: no 23. decembra līdz 3. janvārim.

• Pavasara brīvdienas: 1. – 11. klases skolēniem – no 17. līdz 21. martam, 12. klases skolēniem – no 24. līdz 28. martam.

• MK noteikumi paredz, ka izglītības iestādes patstāvīgi pieņems lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildus brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

• Līdz šim otrajā semestrī skolās organizēja arī projektu nedēļas, bet šogad lēmumu, kad un kā to darīt, pieņems pašas mācību iestādes.

• No šā gada janvāra valsts nodrošina brīvpusdienas visiem 1. un 2. klases audzēkņiem. Par brīvpusdienām citiem skolēniem lemj katra pašvaldība pēc savām iespējām.

 

Konsultēja IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece Inta Stīpniece.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+