Uncategorized

VAAD sāk pārbaudīt laukus saistībā ar mēslošanas līdzekļu lietošanu 0

Publicitātes foto

Tā kā aprīlī lauksaimniekiem sācies teju līdz gada nogalei nepārtrauktais lauku darbu cēliens, arī Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) inspektori atsākuši intensīva darba sezonu, veicot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanas uzraudzību gan uz lauka, gan saimniecībās.

Kā portāls la.lv uzzināja dienestā, šā gada pirmajā ceturksnī jau veiktas mēslošanas līdzekļu lietošanas pārbaudes uz lauka, konstatēti atsevišķi pārkāpumi, kā arī saņemtas vairākas sūdzības, no kurām septiņas bijušas pamatotas.

Līdz ar to VAAD norāda, ka maksimāli pieļaujamais slāpekļa (N) daudzums, ko lauksaimniecībā izmantojamā zemē gada laikā drīkst iestrādāt ar visu veidu kūtsmēsliem (pakaišu mēsli, šķidrmēsli, virca) un fermentācijas atliekām jeb digestātu ir 170 kilogrami uz vienu hektāru. Digestāts un pakaišu kūtsmēsli pēc izkliedēšanas augsnē jāiestrādā 24 stundu laikā, šķidrmēsli un virca – 12 stundu laikā (izņemot, ja šķidrmēslus, vircu un fermentācijas atliekas izmanto kā papildmēslojumu).

Mēslošanas līdzekļus aizliegts izmantot 10 metru platā joslā gar virszemes ūdens objektiem, kā arī vietās, kur tas aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

Lietojot mēslošanai digestātu, iestrādātā slāpekļa daudzumu aprēķina atbilstoši analīžu rezultātiem, kurus izsniegusi mēslošanas līdzekļu jomā akreditēta laboratorija.

Apsaimniekojot zemi 20 hektāru un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā, ir jābūt lauku vēsturei, kuru glabā vismaz trīs gadus.

Ja saimniecībā lieto mēslošanas līdzekļus līdz kultūraugu sēšanai vai stādīšanai, jāsagatavo katra lauka mēslošanas plāns, bet ilggadīgiem kultūraugiem – līdz veģetācijas atjaunošanai.

Veidojot mēslošanas plānu, jāizmanto informācija par augsnes agroķīmiskajiem rādītājiem. Lai tos noskaidrotu, vismaz reizi piecos gados ir jāveic augšņu agroķīmiskā izpēte vai jāizmanto citi augšņu analīžu dati.

Informācija no mēslošanas plāniem ir jāapkopo mēslošanas plānu kopsavilkumā, kas līdz katra gada 15.maijam jāiesniedz VAAD. Visērtāk to izdarīt, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pakalpojumu sistēmu (EPS).

LA.lv