Praktiski
Dārzs

Vai akmeņogļu pelnus var izmantot dārza mēslošanai?0

Foto-Shutterstock

Vai akmeņogļu pelnus var izmantot dārzā? SARMA ULBROKĀ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere akcentē, ka akmeņogļu pelni nesatur kaitīgas vielas. Taču ķīmiskā satura dēļ tie nav izmantojami piemājas dārza mēslošanai vai kaļķošanai. Izvērtējot dažādu pelnu ķīmisko sastāvu (oksīdu izteiksmē), noskaidrots, ka, piemēram, bituminizētas akmeņogles satur 20–60% silīcija, 5–35% alumīnija, 10–40% dzelzs, 1–12% kalcija, 0–5% magnija, 0–4% sēra, 0–4% nātrija, 0–3% kālija.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” pielikuma 358. punktu (atkritumu klase 100101 “Smagie pelni, izdedži un sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei”) akmeņogļu pelni ir klasificēti kā atkritumi, kuri nav bīstami. Tādējādi šos pelnus var apsaimniekot tāpat kā pārējos sadzīves atkritumus – pēc atdzesēšanas ievietot sadzīves atkritumu savākšanas konteinerā.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15. panta pirmo daļu atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana vai uzglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Tas nozīmē, ka akmeņogļu pelnus aprakt piemājas platībās izraktās bedrēs nedrīkst.

LA.lv