Viedokļi
Komentāri

Vai Austrālijas latvieši aizmirsti? 13

Foto-Dainis Bušmanis

Vēl nav par vēlu, bet drīz varētu būt. Tāda liekas situācija Austrālijā, gaidot Latvijas vēstniecības atvēršanu Kanberā. Latvijas okupācijas garajos gados Austrālijā dzīvojošie latvieši pašaizliedzīgi un dāsni ziedoja savu laiku, līdzekļus un bieži vien upurēja darba iespējas, lai uzturētu latvietību, sentēvu kultūru un neatkarīgas Latvijas ideju. Tautieši piedalījās cīņā par neatkarības atgūšanu un demonstrēja pret Austrālijas valdības lēmumu atzīt de iure Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā. Austrālijas latvieši panāca šā lēmuma atcelšanu, kas tad iespējami apturēja Latvijai negatīvu internacionālas ķēdes reakciju.

Kad Latvija atguva neatkarību 1991. gadā, Austrālijas latviešu kopiena, kas ir otra lielākā latviešu bēgļu grupa pasaulē, organizēja neskaitāmas palīdzības akcijas latviešiem Latvijā. Pabalstus sūtīja slimnīcu iekārtām, bruņotiem spēkiem, represētajiem un Otrā pasaules karā cietušajiem. Neskaitāmās mājās ar laipnību un mīlestību tika uzņemti latvieši no Latvijas, kas bija atbraukuši, lai apgūtu Rietumu pieredzi savās profesijās un darba laukos. Šeit ļoti piemēroti skan Adelaides Latviešu biedrības devīze “Latvietis latvietim un Latvijai”.

Latvieši Austrālijā gaidīja, ka drīz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Austrālijas galvaspilsētā Kanberā atvērs atjaunotās Latvijas vēstniecību. Šā notikuma gaidītāji ļoti labi saprata, ka priekšroka būs jādod Latvijai svarīgākām zemēm kā ASV, Vācijai, Francijai, Krievijai un citām. Apjauta un saprata, ka mazliet būs jāpagaida. Latvieši Austrālijā priecājās, kad Latvija atvēra vēstniecību trešajā lielākajā latviešu kopienas zemē Kanādā. Priecājās par to, ka nu beidzot būs kārta Austrālijai. Bet tas nav noticis, latvieši Austrālijā šķiet aizmirsti, sarūgtinājums un vilšanās sajūta pieaug.

Tālāk minētie seši punkti ilustrē vēstniecības nepieciešamību, ko nespēj aizstāt Goda konsuls.

1. Goda konsuliem, kā arī profesionāliem konsuliem nav vēstniecības statusa, nedz iespaida Federālajā valdībā, nedz arī politiski un saimnieciski svarīgākās aprindās.

2. Profesionālam ģenerālkonsulātam būtu tādi paši trūkumi, kā minēts iepriekš. Atverot profesionālu ģenerālkonsulātu vienā no trim lielajiem latviešu centriem štatu galvaspilsētās – Melburnā, Sidnejā vai Adelaidē –, tas nepalīdzētu pārējām pilsētām un tur dzīvojošiem latviešiem. Atverot ģenerālkonsulātu katrā no minētajām pilsētām, tas maksātu vairāk nekā maza vēstniecība Kanberā. Tā būtu neracionāla līdzekļu izlietošana. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Austrālija ir autonomu štatu konfederācija. Saimnieciskā dzīve katrā no štatiem koncentrējas ap sava štata galvaspilsētu. Attālumi starp galvaspilsētām ir milzīgi. Dažkārt lielāki nekā starp Rīgu un Berlīni vai Maskavu. Vienīgi vēstniecība federālā galvaspilsētā būtu pareizais risinājums un attaisnotu līdzekļus.

3. Ir neiespējami un apvainojoši Latvijas pilsoņiem pasu izdošanas un atjaunošanas lietās doties uz tūkstošiem kilometru tālo Tokiju vai Rīgu.

4. Goda konsuliem atsevišķo štatu galvaspilsētās trūkst resursu un kontaktu Latvijā šejienes ekonomiskām iniciatīvām. Goda konsuli var būt palīdzīgi iniciatīvu īstenošanā, bet nespēj būt vidutāji, lai šādām iniciatīvām atrastu iespējamos interesentus Latvijā. Daudzkārt tas ir nesekmīgi mēģināts gan tieši, gan caur dažādām organizācijām Latvijā. Vienīgi vēstniecība ar profesionālu personālu no Latvijas, ar pieredzi šādos laukos un tiešs kontakts un zināšanas par Latvijas apstākļiem var dot pozitīvus rezultātus.

5. Nerezidējošu vēstnieku retās vizītes, pasu komisiju vēl retākas un 
diasporas vietnieku apmeklējumi vai ekonomiski forumi vienā vai vairākās štatu galvaspilsētās vēstniecību nespēj aizstāt.

6. Fakts, ka šajā lielajā, kontinentu aptverošajā, bagātajā un pasaulē svarīgajā valstī, kuras galvaspilsētā ar vēstniecībām (dažkārt ļoti lielām) pārstāvētas ne tikai visas pasaules lielās valstis no visiem kontinentiem, bet arī liels skaits mazu valstu, daudz mazāku nekā Latvija.

Tas fakts, ka Latvijai savas sūtniecības Kanberā nav, liek mums dzirdēt neglaimojošus vārdus par Latviju un latviešiem. Patiešām, ir pēdējais laiks mest reālu skatu uz šo pasaules daļu un palīdzēt Austrālijas latviešiem, Goda konsuliem un organizācijām labāk un lietderīgāk kalpot Latvijas ekonomikas izaugsmei un labklājībai.

Latvijas sūtniecību Kanberā!

Aleksandrs Gārša, Latvijas Goda konsuls Kernsā, Latvijas Goda konsulu Austrālijā 
un Austrālijas latviešu vārdā

LA.lv