Lasītāju viedokļi

Vai bieži apmeklējat sava pagasta vai novada bibliotēku, kā vērtējat tās darbu?
 
 16

Haralds Brizga Brocēnos:
 “Regulāri – reizi vai divas mēnesī – iegriežos gan Brocēnu, gan Saldus bibliotēkā un saku paldies abām! Tur cilvēki ne vien lasa grāmatas, bet arī tiekas ar rakstniekiem, māksliniekiem. Es visvairāk interesējos par memuārliteratūru, un manai izvēlei grāmatu pietiek.” 


 

Gaida Gailīte Apes novadā: 
”Apes bibliotēka darbojas vispusīgi un enerģiski, tā ir bagāta ar grāmatām. Lasu par filozofiju, mīlestību, cilvēku dzīves stāstus. Meita strādā Apē, viņa parasti man grāmatas atved. “

 

Mārtiņš Marģeris Jūrmalā: 
”Eju uz bibliotēku diezgan bieži, reizi divās nedēļās. Jauno grāmatu, protams, tur maz, arī tehniskās literatūras trūkst, taču to nesaku kā pārmetumu bibliotēkai, jo skaidrs, ka visu interesēm neizdabāt. Tehnisko literatūru meklēju Rīgā, Valsts bibliotēkā.”

 

Ginta Ķeruka Vidrižos: 
”Vidrižos ir bibliotēka, bet tur laikam pieprasīta tāda lētāka literatūra… Reizi mēnesī mani jaunieši ar mašīnu brauc uz 30 kilometru tālajiem Limbažiem iepirkties, tad es arī pievienojos un eju uz Limbažu bibliotēku. Mani interesē Māra Ruka grāmatas, Skaidrītes Gailītes darbi.”

 

Valentīna Kalvāne Nīcgalē: 
”Ļoti labi strādā Nīcgales bibliotekāre Ruta Bogdanova. Bibliotēka rīko gan izstādes, gan apkopo novadpētniecības materiālus. Esmu ņēmusi lasīšanai no bibliotēkas Zentas Mauriņas darbus, Melānijas Vanagas romānu “Veļupes krastā” un vēl citu literatūru.”

 

Elmārs Margēvičs Rīgā: 
”Katru pirmdienu eju uz Misiņa bibliotēku, kur ir jaunās grāmatas, ko var pāršķirstīt un divās trijās stundās gūt ieskatu par saturu. Mani interesē politika un vēsture. Jaunās grāmatas ir dārgas, parasti cenšos tās nopirkt izpārdošanās.”

 

Gunārs Freivalds Ogrē:
 “Pilsētas bibliotēku apmeklēju vairākas reizes mēnesī un redzu, ka tur parasti ir daudz bērnu. Pats lasu avīzes, arī krievu, un salīdzinu, kā atšķiras žurnālistu vērtējumi. Bibliotēkā izskatu arī autoceļu kartes un brīnos, kā mainījušies ģeogrāfiskie nosaukumi, piemēram, upju nosaukumi.”

 

Edīte Krastiņa Ķoņos: 
”Bibliotēkas un pagasta tautas nama darbību nevar atdalīt vienu no otras, jo par visu kopā rūpējas mūsu, kā viņu te saucam, “vietējā kultūras ministre” Maruta Krastiņa. Viņa vienmēr pratusi sagādāt bibliotēkai labas grāmatas un rakstījusi dažādus projektus. Pagājušajā nedēļā notika sarīkojums par godu Lietuvas un Igaunijas valsts svētkiem, katru gadu augustā atceramies “Baltijas ceļu”. Rudenī rīkojam Maizes svētkus, uz Ziemassvētkiem bērni cep piparkūkas – mūspusē notiek daudz laba un interesanta.”

 

Raimonda Ribikauska Codē: 
”Pagastā ir divas bibliotēkas – Codes un Jauncodes, un abās ir enerģiskas bibliotekāres – Antra Ģēvele un Inta Krieviņa, kuras veic daudzas sabiedriskas aktivitātes. Abas sadarbībā uzrakstīja projektu un izveidoja saistošu nodarbību ciklu bērniem, lai jaunā paaudze nesēdētu tikai pie datoriem. Jauncodē darbojas arī klubiņš “Austras koks”, kur nāk kopā pensionāri.”

 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība rīko konkursu “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”, tas notiek jau septīto gadu. Katru reizi tiek izraudzīti un apbalvoti pieci uzvarētāji, pa vienam no katra Latvijas reģiona – Rīgas, Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales.

Pagastu iedzīvotāji un bibliotēku apmeklētāji aicināti pastāstīt par saviem entuziasma pilnajiem, darbīgajiem, pašaizliedzīgajiem bibliotekāriem, tādējādi novērtējot viņu darbu un pasakot paldies!

Pieteikumi un fotogrāfijas, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm, iesūtāmi līdz 2013. gada 15. martam LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-1001 vai pa e-pastu 
gaisma@gaisma.lv.

 

 

LA.lv