×
Mobilā versija
Brīdinājums +15.2°C
Milija, Maiga
Pirmdiena, 25. jūnijs, 2018
25. marts, 2013
Drukāt

Vai esmu izšķirts?

Laulība noslēgta 1980. gada 5. novembrī un reģistrēta Rīgas pilsētas Ļeņingradas rajona civilo aktu reģistrācijas nodaļā. Tajā pašā dienā laulība noslēgta arī Torņakalna baznīcā un saņemta laulības apliecība. Ja šķir laulību, kas noslēgta Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā, kas notiek ar baznīcā noslēgto? Vai tā paliek spēkā?
 Antons Ločmelis Babītē

 

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Aija Skuča skaidro, ka 1980. gadā Latvijas PSR laulību varēja reģistrēt tikai Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļās, kur arī izsniedza laulības reģistrācijas apliecību. Laulāšanas apliecībai, ko izsniedza baznīca, juridiska spēka nebija.

– Baznīcā laulību – abu cilvēku kopdzīvi – iesvēta, nevis reģistrē, – uzsver Rīgas Lutera draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs. – Ja laulātie vairs nespēj dzīvot kopā un laulība ar tiesas lēmumu tiek juridiski šķirta, tā ir laulāto atbildība, baznīca ne ar kādiem lēmumiem vai rituāliem tur neiejaucas.

Baznīcā reģistrācijas grāmatā fiksē, kad ir notikusi laulības iesvēte, un izsniedz laulības iesvētes apliecību, kas ir baznīcas apliecinājums šim notikumam.

– Es pieņemu, ka astoņdesmitajos gados, tātad padomju laikā, laulības iesvēti nedz fiksēja baznīcas reģistrācijas grāmatā, nedz izsniedza iesvētes apliecību. Lai precizētu faktus, konkrētajā gadījumā ieteicams kungam pašam vērsties Lutera draudzes kancelejā.

Pašlaik laulības reģistrācijas kārtību Latvijas Republikā nosaka Civillikums un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, informē Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Vasiļjeva.

Civillikuma 53. pants noteic, ka laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai Civillikuma 51. pantā norādīto konfesiju garīdznieki un ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi. Laulībām, kuras slēgtas pie garīdznieka, ir juridisks spēks, tāpēc nav nepieciešams tās papildus reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā.

– Laulību var noslēgt baznīcā, ja laulājamie pieder pie luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (jūdaistu) konfesijas. Iepriekš jānoskaidro, vai garīdzniekam, pie kura vēlas laulāties, ir konfesijas vadības atļauja laulību reģistrēt. Ja laulājis būs garīdznieks, kam šādu tiesību nav, laulību atzīs par neesošu, kā to paredz Civillikuma 60. pants, – brīdina Sigita Vasiļjeva un uzsver, ka likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību” 3. pants noteic: laulība, kas noslēgta pie garīdznieka, tiesiskās sekas rada tikai tad, ja ir noslēgta atbilstoši Civillikumā paredzētajām prasībām un ne agrāk par 1993. gada 1. septembri.

Dzimtsarakstu nodaļas reģistrē laulības, kas noslēgtas pie minēto konfesiju garīdzniekiem. Dzimtsarakstu nodaļā, pamatojoties uz garīdznieka paziņojumu, sagatavo laulības reģistra ierakstu.

Laulību var šķirt tiesā vai pie zvērināta notāra neatkarīgi no tā, vai tā ir noslēgta dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka. Šķirtajiem nav pienākums par šo faktu paziņot baznīcai.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+