Praktiski
Manas tiesības

Vai lokus un arbaletus katrs var brīvi iegādāties un šaudīties, kur pagadās? Kādi ir noteikumi?0

Foto – Shutterstock

Vai lokus un arbaletus katrs var brīvi iegādāties un šaudīties, kur pagadās? Kas par to teikts likumā? Vai jāreģistrējas kādā sporta klubā vai arī drīkst trenēties savā lauku viensētā? ANDREJS

Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā teikts, ka aukstais ierocis ir priekšmets, kam piemīt ieroča pazīmes un kas paredzēts bojājumu nodarīšanai, izmantojot cilvēka muskuļu spēku vai speciālus mehānismus. Tātad gan loks, gan arbalets ir aukstais ierocis.

Stops jeb arbalets (no franču arbalète) ir paredzēts šaušanai ar bultām. Tas sastāv no loka, kas nostiprināts uz laides, uzvilcējmehānisma un bultu palaišanas mehānisma. Šaušana ar stopu salīdzinājumā ar loku ir precīzāka, un cauršaušanas spējas lielākas, tomēr ātrdarbības ziņā tas nespēj mēroties ar loku, kas tāpat ir paredzēts šaušanai ar bultām.

Fiziskajām personām ir aizliegts nēsāt aukstos ieročus, kas paredzēti miesas bojājumu nodarīšanai, tostarp lokus un arbaletus, izņemot sportistiem konkrētajam sporta veidam paredzētos aukstos ieročus sacensībās vai treniņos. Personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, ir tiesības iegādāties, glabāt, pārvadāt aukstos ieročus un izmantot tos treniņos un sporta sacensībās. Aukstos ieročus (lokus, kuru bultām ir medību uzgaļi, un arbaletus) atļauts izmantot treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās tikai atbilstīgas kategorijas šautuvēs (šaušanas stendos).

Tātad šaudīties, kur pagadās, tostarp savā lauku viensētā, nedrīkst.

Šautuves (šaušanas stendi), kur atļauts izmantot lokus un arbaletus, kā arī metamos nažus, cirvjus, mazas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, ir pirmās kategorijas šautuves, kurās treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību dalībnieku minimālais vecums nav ierobežots. Taču nepilngadīgajiem atļauts izmantot ieročus tikai tad, ja treniņšaušanu organizē ar šaušanas sportu saistīta juridiskā persona vai izglītības iestāde vai ja šautuvi viņi apmeklē vecāku vai likumisko pārstāvju pavadībā.

Medību likumā teikts, ka medīšana ar loku un arbaletu ir aizliegta, t.i., šādas medības atzīstamas par nelikumīgām.

UZZIŅA

Biedrība “Latvijas loka šaušanas federācija” atrodas Grostonas iela 6B, Rīgā, LV-1013; tālr. 29266088; e-pasts: eduards@archery.lv; Lkauss@apollo.lv.

LA.lv