Praktiski
Manas tiesības

Vai vecuma pensijas saņēmējam pārmaksātos nodokļus atmaksās?0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto-Shutterstock

2016. gadā man piešķīra vecuma pensiju, bet turpināju strādāt un darba devējs turpināja par mani maksāt visus nodokļus. Iznāca, ka esmu nodokļus pārmaksājis, tāpēc šo naudu 2017.gadā dabūju atpakaļ. Vai arī šogad varēs dabūt atpakaļ pārmaksātās sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas? LEONĪDS RĪGĀ

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā uzzinājām, ka pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas var atgūt tikai tās personas, kuras saņēmušas VSAA paziņojumu par aprēķinātajām pārmaksātajām iemaksām. Arī šogad pārmaksātās iemaksas par 2017. gadu varēs saņemt atpakaļ – tās aprēķinās līdz 2018. gada 1. aprīlim un līdz 31. jūlijam izsūtīs paziņojumus uz personu deklarētajām dzīvesvietām, norādot atgūstamo summu.

Tā kā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas 2017. gadā veiktas no ienākumiem, kuri pārsniedza noteiktos iemaksu griestus, tika novirzītas solidaritātes nodoklim, pārmaksātas iemaksas var būt tikai tajos gadījumos, kad darba devējs piemērojis nodarbinātā statusam neatbilstīgu iemaksu likmi vai arī iemaksas veiktas par personu, kura nav bijusi sociāli apdrošināmās personas statusā, vai tās radušās nodokļu administrācijas kļūdas dēļ.

Ja jums jau ir piešķirta vecuma pensija, tad iemaksu likmei jābūt 29,73%, nevis 34,09%, kas ir pilnā iemaksu likme visiem sociālās apdrošināšanas veidiem. Visticamāk, darba devējs iemaksu likmes šogad būs jau pārrēķinājis – tad nekāda pārmaksa nesanāks.

LA.lv