Lasītāju viedokļi

Vai pašvaldība finansiāli atbalsta preses izdevumu un grāmatu iegādi?
 0

Elita Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja: 
”Šogad preses izdevumu un grāmatu iegādei piešķirti 2300 lati, bet nākamgad tiem atvēlēsim par 200 latiem vairāk. Visās piecās pagastu pārvaldēs abonējam vietējo “Druviņu”, arī “Latvijas Avīzi”. Jūsu laikraksts pasūtīts arī novada domes administratīvajā ēkā.

 

Cilvēkiem, gaidot rindā pie speciālistiem, ir iespēja pakavēt sev laiku, lasot avīzi. “LA” izvēlējāmies, uzklausot iedzīvotāju vēlmes. Secinājums – “Latvijas Avīzei” joprojām daudz fanu. Viņi uzskata laikrakstu par vislabāko, jo tajā ir visplašākā informācija par politiskajām norisēm, pilsoniskajām aktivitātēm, likumdošanas jaunumiem, kā arī par aktualitātēm, kas jāzina zemniekiem. Vēl esmu dzirdējusi, ka lasītāji priekšroku dod īsākiem rak-stiem, ko ātri izlasa, lai var atkal doties ikdienas darbos.

Runājot par ieteikumiem, vairāk gribētu lasīt par sociālo palīdzību. Lai gan pamatpakalpojumi valstī visiem noteikti vienādi, katrā vietā tomēr ir kas tāds, kā nav citos novados. Šī pieredze interesē ne vien iedzīvotājus, bet arī mūs, novada domes darbiniekus. Redzot iedzīvotāju lielo interesi par “Latvijas Avīzi”, varu droši teikt, ka to abonēsim arī turpmāk un uz lasīšanu internetā nepāriesim.”

 

Gints Kaminskis, 
Auces novada domes priekšsēdētājs: 
”Lai izvēlētos preses izdevumus abonēšanai, bibliotēku darbinieki iepriekš aptaujā iedzīvotājus. Katrā ziņā “Latvijas Avīze” ir viena no tām, ko lasa visvairāk. Protams, tradicionāli tiek pieprasīts un abonēts arī reģionālais laikraksts. Abonēto žurnālu klāstā ir populārākie izdevumi. Lai gan pašvaldības budžets vēl tikai top, pilnīgi droši, ka preses izdevumiem un grāmatām atvēlētais finansējums nākamgad nesamazināsies, visticamāk, saglabāsies šā gada līmenī.”

 

Alīna Gendele, 
Ludzas novada domes priekšsēdētāja: 
”Grāmatas un periodiskie izdevumi iedzīvotāju vidū ir ļoti pieprasīti. Pašreiz apkopojam pieteikumus finansējumam 2013. gadam. Kā liecina pirmās aplēses, preses izdevumu abonēšanai vajadzēs 9000 latu, bet grāmatu iegādei – vairāk nekā 10 tūkstošus. Arī Kultūrkapitāla fonds sniedzis savu atbalstu, piešķirot 3000 latu grāmatām, kas papildinās bibliotēku plauktus deviņos pagastos un Ludzas pilsētā.

No pieteikumos minētajiem laikrakstiem populārākā ir vietējā “Ludzas Zeme” un “Latvijas Avīze”, bet krievu lasītāju vidū – “Vesti”. No žurnāliem – “Ieva”, “Ievas Stāsti”, “Praktiskais Latvietis”, arī “Lilit” un “Veselība”.

Gribu piebilst, ka novada dome izdod “Ludzas Novada Vēstis”, ko piedāvājam iedzīvotājiem bez maksas. Laikrakstā sniedzam informāciju, ar ko nodarbojas pašvaldība, kādi jauni projekti tiek īstenoti, kādas izmaiņas pieņemtas saistošajos noteikumos utt. Šis izdevums iznāk vienu reizi mēnesī.”

 

Laimis Šāvējs, 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs: 
”Laikrakstu un žurnālu abonēšanai, tāpat grāmatu iegādei atvēlētais finansējums arī turpmāk nemainīsies. Piemēram, Jaunpiebalgas bibliotēkai grāmatu iegādei piešķirti 1500 lati, bet 600 lati paredzēti preses izdevumu abonēšanai. Turklāt šogad, kā stāstīja bibliotēkas vadītāja Baiba Logina, pirmo reizi arī Kultūrkapitāla fonds piešķīris līdzekļus 37 grāmatu iegādei 100 latu vērtībā ar nosacījumu, ka vismaz 30% no tām jābūt latviešu autoru darbiem. Var teikt, ka mums gandrīz visas izvēlētās grāmatas ir oriģināldarbi. No tām 20 izdevumus saņems Zosēnu bibliotēka, bet 17 papildinās Jaunpiebalgas grāmatu krātuvi.

No preses izdevumiem bibliotēkā tiek abonēts reģionālais laikraksts “Druva”, bet pārējās avīzes interesenti var lasīt internetā. Šo pakalpojumu bibliotēka nodrošina. Ir cilvēki, kas nāk un prasa konkrētu rakstu, ko vēlas izlasīt. Internetā ir speciāls, bibliotēkām domāts arhīvs, kur bez maksas var sameklēt attiecīgo materiālu. No 30 nosaukumu žurnāliem, ko abonē bibliotēkā, visiecienītākā ir “Ieva”, “Ievas Stāsti”, arvien populārāki kļūst “GEO”, “Ilustrētā Zinātne”, “Ilustrētā Vēsture”. Bet lasītāju īpaši pieprasīts ir “Praktiskais Latvietis”, žurnāls, kura rak-stus praktisko padomu dēļ visvairāk lasa un kopē. Par apmeklētāju skaitu bibliotēkā nevar sūdzēties – apmēram 700 – 800 iedzīvotāju izmanto tās pakalpojumus.”

 

LA.lv