×
Mobilā versija
Brīdinājums +20.1°C
Viktors, Nils
Pirmdiena, 18. jūnijs, 2018
8. marts, 2018
Drukāt

Vai skolu kori glābs Dziesmu svētkus? (11)

Foto - Karīna MiezājaFoto - Karīna Miezāja

Laikā, kad Dziesmu svētku potenciālās publikas prātus nodarbina teju neiespējamā misija iegūt svētku biļetes, pašu svētku kustības veidotāji un daļa mūzikas pedagogu nobažījušies par satraucošu tendenci – skolu koru dziedātāju skaita mazināšanos, kas apdraud nacionālā lepnuma, UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā fenomena – Dziesmu svētku – nākotni. No Kultūras ministrijas (KM) puses kā viens no risinājumiem izskan kora atgriešana mācību stundu sarakstā, savukārt kompetenču izglītības reforma šādu “obligātuma” risinājumu neparedz.

Jaunieši kori izvēlas arvien retāk

Saskaņā ar Valsts izglītības un satura centra (VISC) apkopotajiem datiem skolēnu koru dziedātāju skaitam pēdējos gados ir tendence samazināties. 2012./2013. mācību gadā skolu koros kopumā dziedāja 27 328 dziedātāji, bet šogad viņu skaits ir vairāk nekā par tūkstoti mazāks (26 231). Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos jauno kora dziedoņu skaits sarūk radikāli (pērn pat samazinoties teju par trešdaļu – 18 176).

“Vispārizglītojošo skolu koru dziedātāju skaitam dramatiski samazinoties, nākotnē koru kustība varētu būt apdraudēta,” kā draudīgu šo tendenci piesaka Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas (LVIIMSA) valdes priekšsēdētāja Rūta Kanteruka.

Saprotamā kārtā čaklākie dziedātāji šobrīd ir 2. līdz 4. klašu vecuma grupā, jo te bērna intereses vēl lielā mērā nosaka viņu vecāki. VISC dati liecina, ka šajā mācību gadā sākumskolas un pamatskolas līmenī vispārizglītojošo skolu koru dalībnieku visvairāk ir pamatskolas posmā – attiecīgi 10 480 2. līdz 4. klašu posmā un 5600 5. līdz 9. klašu posmā. Problemātiskākais ir vidusskolas posms, kurā korī dziedāt gribētāji jau paši lielā mērā nosaka interešu izvēli, un te dziedātāju skaits ir teju divreiz mazāks (3241).

Kā galvenos iemeslus skaita izmaiņām VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta min skolēnu skaita izmaiņas pašās izglītības iestādēs, tāpat koristu skaitu ietekmē skolu tīkla optimizācijas pasākumi, būtisks iemesls ir arī mūzikas pedagogu esamība vai trūkums, kā arī pedagogu paaudžu nomaiņa.

Savukārt Madonas vidusskolas un ģimnāzijas skolēnu koru vadītāja Ija Voiniča uzskata, ka iemesls ir krietni nopietnāks – sarūk jauniešu interese par kora dziedāšanu. “Mūsdienu bērniem nav motivācijas dziedāt korī. Pirmkārt, apkārt ir mūzikas, sporta, mākslas skolas, bērni dodas uz tām, un viņiem fiziski nav laika piedalīties korī. Ir bēdīgi, ka lielā skolā, kurā ir aptuveni tūkstoš bērnu, uz kori ar lielu piepūli atnāk varbūt 20. Interesi mazina arī pārslodze, diena ir pārāk gara, un, saprotams, tikai retais vēlas vēl devītajā vai desmitajā stundā nākt dziedāt korī. Kādreiz bērnus vilināja kopīgu izbraukumu iespēja, bet tagad bērni ceļo kopā ar ģimenēm. Arī Dziesmu svētki vairs nav motivācija. Bērni pat nevēlas atrasties lielajā pūlī, ir tādi, kas no tā pat baidās. Neiespējamā misija ir dabūt uz kori puikas, bet bez zēnu un nākotnē vīru koriem Dziesmu svētki viennozīmīgi iznīks. Kas tad tur dziedās – tikai sieviešu kori?”

Vai atgriezties pie obligātā kora?

Šobrīd kori skolās darbojas kā interešu izglītības programmas, kurās tiek ievērots skolēnu brīvprātības un interešu princips. Daļa Dziesmu svētku kustības dalībnieku un mūzikas pedagogu tieši šajā apstāklī saskata nopietnu draudu nākotnes svētku pastāvēšanai, jo interese par kora dziedāšanu tiek dalīta ar daudzām citām un līdz ar to nav prioritāra.

“Šobrīd koru kustības tradīcija, skolēnu koriem paliekot interešu izglītības formā, tiek iznīcināta un atstāta vienīgi skolu vadības ziņā. Tajās skolās, kur administrācija rod iespēju finansiāli atbalstīt mazapmaksātus skolotājus, kas vada korus, kā arī nodrošināt kora darbību, dziedāšanas process notiek, bet citur koru kustība iznīkst,” uzsver R. Kanteruka.

Kā iespējamo risinājumu viņa uzsver kora stundu atjaunošanu mācību stundu sarakstā, līdzīgi kā padomju laikā un 90. gados. “Dziesmu svētku kora dziedātāji nerodas no zila gaisa, bet izaug no skolu koriem. Ja bērnam nav iemācīta prasme dziedāt korī, tad viņš, visticamāk, apzinātā vecumā nepievienosies nevienam korim,” uzskata R. Kanteruka.

Asociācijas vadītāja norāda, ka būtiski kora dziedāšanas prasmes iegūt jau agrā skolas vecumā. “Ir ārkārtīgi svarīgi iemācīt bērnam līdz 3. klasei dziedāt. Ir pierādīts, ka jebkuru prasmi, tostarp dziedāšanu, var attīstīt. Kādam, protams, ir vairāk šūpulī ielikts, kādam būs grūtāk, taču nebūs tā, ka kāds paliks “rūcējs” jeb ārpustoņa dziedātājs.”

Koris kā mācību stunda būtu īstenojams arī mazajās skolās, kur skolēnu skaits kārtīgam korim ir nepietiekams. “Jau šobrīd ir vairāki pagasti, piemēram, Jaunpiebalga un Vecpiebalga, kas korus notur atsevišķi, bet viņi sanāk kopā koncertos, skatēs, dziesmu svētkos,” norāda R. Kanteruka.

Speciāliste nepiekrīt, ka Dziesmu svētku dziedātāju skaita nodrošināšanai pietiktu ar valstī plaši pieejamajās mūzikas jeb profesionālas ievirzes skolās sagatavoto dziedātāju skaitu – šis princips darbojoties tikai lielajās pilsētās, nevis laukos. “Nevar paļauties uz to, ka korus nodrošinās profesionālas ievirzes mūzikas skolas, jo daudzviet lauku rajonos tieši skola ir kultūras centrs. Dzīvojot Rīgā, ir ļoti viegli noticēt skaistajai vīzijai, ka mums ir Dziesmu svētki, skaisti kori, dziedoši un talantīgi bērni, studijas, skolas, bet laukos šī situācija bieži ir atšķirīga. Vieta, kur bērni no ļoti dažādām ģimenēm un sociālajiem slāņiem pavada laiku.”

Mūzikls kora vietā audzinās kompetences

Tikmēr VISC pārstāve Astra Aukšmuksta nepieciešamību pēc obligātās kora stundas nesaskata. “Ja ir motivēts, aizrautīgs un lietpratīgs mūzikas skolotājs, kas vada kori un prot skolēnus ieinteresēt, un ir skolas kolektīva (vadības, pārējo kolēģu) un vecāku izpratne un atbalsts par kora nepieciešamību skolēna vispusīgā attīstībā, skolās kori darbojas un skolēni tajos iesaistās,” viņa norāda.

Arī izglītības reformas projekta “Skola 2030” jaunajā kompetenču izglītības modelī koris kā obligāts mācību priekšmets nav paredzēts. “Reformas gaitā plāna ieviest kori kā mācību stundu nav, jo tam vairs nav vietas – tas tikai vairotu stundu saraksta pārblīvējumu un bērni no skolas atgrieztos tikai vakarā,” secinājusi projekta “Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja un programmas “Iespējamā misija” veidotājdirektore Zane Oliņa. Viņasprāt, domājot par nākotnes Dziesmu svētku piepildījumu, iedarbīgs ierocis ir jau stundu sarakstā pieejamā mūzikas stunda, taču – ar mainītu saturu.

Jauno skolu reformatoru piedāvājums ir būtiski pārskatīt to, kas jau notiek esošajās mūzikas stundās, tās piesaistot kopējai virsjomai – kultūras izpratnei un pašizpausmei mākslā. Tā vienā kompleksā apvieno mūziku, vizuālo mākslu, literatūru un drāmu jeb izpildītājmākslu, bet vēlākā posmā, vidusskolā, – arī kultūras studijas, kā privileģētu neizceļot nevienu no tām, tostarp arī mūziku vai kora dziedāšanu.

“Daudz lielāku uzvaru gribam likt uz muzicēšanu, arī kopā dziedāšanu, līdztekus samazinot teorētisko jautājumu apjomu – šādi priekšlikumi saņemti gan no mūzikas skolotājiem, gan koru diriģentiem.” Būtisks jaunievedums vidusskolas posmā ir tas, ka mūziku, kur tā līdz šim bijusi izvēles priekšmets, turpmāk mācīsies visi, akcentē Z. Oliņa.

Tāpat izglītības speciāliste norāda, ka atrisināt problēmu var, tikai radot interesi, nevis “ar koku”. “Tradīcijām ir jābūt dzīvām, un to var nodrošināt, tikai maksimāli ieinteresējot bērnus par mūziku, muzicēšanu, prieku par to. Līdz ar to mācīšanas pieejas jautājums ir absolūti kritiskais. Ja būs labs un jēdzīgs skolotājs, viņa bērni gribēs dziedāt korī. Jāatzīst, ka visvairāk sūdzību VISC no vecākiem šobrīd saņem tieši par mūzikas stundām. Ja atstāsim mūzikas stundu tādu, kāda tā ir, un līdzīgā izpildījumā vēl pieliksim klāt kori, tad tiešām nogalināsim Dziesmu svētku tradīciju.”

Jāatgādina, ka jaunais mācību saturs pirmsskolai būs saistošs jau šā gada septembrī. No 2019. gada septembra – arī 1., 4., 7. un 10. klasei.

Bez atbalsta koru vadītāji izdeg

Jaunās skolu reformas ieviesēji norāda, ka mūzikas stundu mērķis ir veicināt bērnu interesi par mūziku ārpus skolas programmas. Proti – interese par mūziku ir dzimusi, atliek to tālāk attīstīt kora pulciņā jeb interešu izglītībā. Tikmēr Latvijas reģionos skolotāji apšauba šādu iespēju līdzšinējā interešu izglītības modelī, kurā skolas kora vadītāja atalgojuma likme ir ievērojami mazāka par mūzikas skolotāja likmi.

“Šobrīd korus vada entuziasti, kuriem tas ir sirdsdarbs. Tomēr pat skolotāji, kuri ilggadēji strādājuši ar koriem un kuriem bijuši lieliski rezultāti, saņemot niecīgu atalgojumu un atbalstu, izdeg, viņiem nolaižas rokas un nav motivācijas turpināt,” uzsver R. Kanteruka

“Vai jauns skolotājs gribēs nākt strādāt un vadīt kori par 30 eiro mēnesī?” retoriski jautā arī diriģente Ija Voiniča. Viņa vada četrus skolēnu korus visās vecuma grupās: sākumskolas, 5. līdz 9. klašu un vidusskolas posmā. Lielākais kolektīvs ir viņas vadītais Madonas ģimnāzijas vidusskolēnu jauktais koris, kurā dzied 50 dziedātāju – 18 puiši un 35 meitenes, kuri ar panākumiem piedalās festivālos, pārstāv skolu dažādos koncertos un protams, Dziesmu svētkos.

“Kora vadītāja atlīdzības likme ir mazāka nekā mūzikas skolotājam, un tas ir absurds. Divās stundās nedēļā ir jāiemāca repertuārs, bērni nereti vispār neierodas. Tā ir vesela darba slodze, bet samaksa beigās ir niecīga,” sašutusi ir diriģente.

Tikmēr Z. Oliņa iesaistītās puses – mūzikas augstskolas un skolotājus – aicina uz sadarbību, diskutējot par mūzikas skolotāja lomu un sagatavotību kompetenču izglītībā. “Šogad un nākamgad ļoti drastiski tiek pārskatīts skolotāju sagatavošanas programmu saturs. Tam Izglītības un zinātnes ministrija kopumā ir atvēlējusi vismaz 10 miljonus eiro. Noteikti ir jāizsver, piemēram, jautājums, vai visiem mūzikas skolotājiem ir jāprot vadīt kori, jārunā ar pašvaldībām un skolu administrāciju, kā arī ar likumdevējiem par mūzikas klašu aprīkojuma iespējām, un šis ir īstais brīdis to darīt.”

Kā atdzīvināt koru kustību skolās?

Agris Celms, diriģents, komponists, Jelgavas 4. vidusskolas direktors: “No skolas koriem ir pazudis vārds “obligāti”. Varbūt tas skan mazliet policejiski, tomēr šobrīd iznāk tā, ka mūsu, latviešu, lielais kultūras lepnums pastāv pēc principa “gribu – negribu”, bet skaidrs, ka skolas vecumā bērniem būs vairāk “negribu” nekā “gribu”. Ja bērnam ir iespēja spēlēt hokeju, nevis dziedāt korī, tad gan viņš, gan vecāki visdrīzāk izvēlēsies hokeju, jo tas ir topā.”

Rūta Kanteruka, LVIIMSA valdes priekšsēdētāja, mūzikas skolotāja: “Nevajadzētu aizmirst, ka mūzika ir viens no ļoti labiem veidiem, kā globalizācijas laikmetā attīstīt nacionālo identitāti. Mūsdienu straujajā dzīves tempā, kad klikšķa attālumā ir jebkurš pasaules punkts no Rīgas līdz Bangkokai, ir ārkārtīgi viegli pazaudēt savu nacionālo esību, sajūtu un izpratni par to, kas tu esi.”

Santa, pamatskolnieces mamma Siguldā: “Mana meita izvēlas dziedāt skolas korītī, jo tajā ir iespēja izdziedāt arī popmūzikas dziedātāju dziesmas, īpašs prieks bija valsts svētkos dziedāt pašu izvēlēto repera Reika “#ParLatviju”. Nedomāju, ka viņa būtu laimīga, ja piespiedu kārtā būtu jādzied dziesmas, kuras nav interesantas.”

Rita Dementjeva, projekta “Skola 2030” mākslu mācību satura izstrādes vecākā eksperte: “Ja kaut ko nosakām par obligātu, tas izraisa pretreakciju. Mūsuprāt, vajadzētu rūpēties par to, lai mācību saturs būtu uzbūvēts tādā veidā, lai skolēnam rastos nepieciešamība muzicēt arī ārpus klases.”

koristi

Pievienot komentāru

Komentāri (11)

 1. Iz "Ontūna Mazpusāna© arChīva" Atbildēt

  ;)))))))

  “Kas arī bija jāpierāda”, kā ir sacīts. Tātad – šajā pašreizējā MUĻĶU zemes SILES “de(R)mokrātiskās valsts” parodijā “eurolatv(ĀN)ijā” un tās pa lēto angažētajos “lojālpatrEJotiskajos” masmēdekļos klaji PRETLIKUMĪGA un nožēlojami prasta C_E_N_Z_Ū_R_A rullē, vēl joprojām?!? ;)))

  “Jo vairāk (lumpen)sabiedrība attālinās no patiesības, jo vairāk (un lopiski trulāk) tā neieredz tos (normālos cilvēkus), kuri to vēsta.”
  / apt.cit.aut. – Džordžs Orvels /

  =======

  Ir sacīts: “Pretinieks (galvenokārt – tikai šķietamais jeb tendenciozi iedomātais “pretinieks”), kurš atklāj mūsu kļūdas, ir pat nesalīdzināmi vērtīgāks nekā šķietamais “draugs”, kurš vēlas tās noslēpt.”

  Un, arī: “Gudrs ir NEVIS tas, kas pa glupo “kaujas uz dzīvību un nāvi” ar stipr(āk)u pretinieku (vai pat iedomātu “ienaidnieku”), BET GAN – tas, kuram pietiek jēgas, vēlmes un varēšanas šādu iedomātu “pretinieku / ienaidnieku” padarīt par savu sabiedroto.” 😉

  =======

  Mediju ziņa (2014. gads): “Kā zināms, pēcpadomju Latvijā sabiedrības uzticēšanās žurnālistiem ir drūma problēma. Laiku pa laikam medijos parādās publikācijas par mūsu atsevišķu žurnālistu negodīgo rīcību gan informācijas iegūšanas laikā, gan informācijas tendenciozajā izmantošanā. Mūsu žurnālistikai nav laba morālā slava. Slikti ir tas, ka mūsu žurnālistikā nav konstatējams profesionālais korporatīvisms, aizsargājot savas profesionāli korporatīvās intereses un tajā skaitā savā kontingentā veicot paškritisku vietējās žurnālistikas analīzi, kā arī vajadzības gadījumā nosodot profesionālo normu pārkāpējus. Bet tagad (…) no tā būtiski cieš ne tikai mūsu žurnālistikas ja tā gaužām necilais profesionālais “mundieris”, bet arī visas valsts reputācija.” … ( cit.vied.aut. – zinātnieks un publicists Arturs Priedītis, publikācija “Vai nelietis var būt parlamenta priekšsēdētājs?” )
  ——-
  .
  “Muļķu Zemē – TĀ vi’š i’!…”
  ( …[p]ar MZ SILES “valsts” angažētajiem ‘masmēdekļiem’ )
  ( ‘tekošā momenta aktualizējums’ – iz “O.M.© arChīva” )
  .
  “Caur to ar’ esam slaveni, ka…”
  Šīs “valsts” ‘masu mēdekļi’,
  Pirms “glupo pūli” NOZOMBĒ ~
  Šos pašCENZŪRA izkastrē:
  .
  Ja Saimnieks pauž, ka “melns ir balts” ~
  Top “žurnālistiem” ‘feiss’ tik “salds”,
  Ka pašiem “dūša apšķiebjas” ~
  Dēļ ANGAŽĒTAS …(mel)šanas:
  .
  “Šai Muļķu Zemes “valstī” VISS,
  Ir tā, kā Saimnieks CENZĒJIS ~
  Ja “melns ir balts”, tad – tā vi’š i’,
  Mums ‘nespīd’ citi “viedokļi”!
  .
  Ja Saimnieks pavēl “nospārdīt” ~
  Pa “masmēdekļiem” iz..(gānīt),
  Jebko, kas “nelojāls” vai “svešs”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – paknaps “kešs”)!
  .
  Ja Saimnieks rukšķ (pēc Orvela),
  Ka “četras kājas” = “vērtība”,
  Bet “divas kājas” = “nerullē”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – kretinē)!
  .
  Ja Saimnieks kviec, ka “Krievi nāk!!!”
  Un gvelž, ka “MZ “valstij” VĀKS,
  Bez rietum-OKUPANTIEM ‘briest’!!!”
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – totāls “sviests”)!
  .
  Ja Sainieks ķērc: “Wooow – “hibrīdkarš”,
  JAU grauj šo “valsti”, gadiem garš!!!”
  Kā maitas putns, ap …(‘jūdzies’),
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “bauri” smies)!
  .
  Ja Saimnieks grib, lai “stukačiem”,
  No “skapja” gļēvi smirdošiem,
  Tiek “cieņa” ZOMBĒTA un “gods”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – pelnīts sods)!
  .
  Ja Saimnieks “prezentē”, ka šis,
  Ir “balts un pūkains” kustonis,
  Ne trekni rijošs SILES lops,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – “profīts” skops)!
  .
  Ja Saimnieks uzdod samelot,
  Un “masmēdekļos” publiskot,
  Par SILES ‘rebēm’ “leģendas”,
  Tad – tā vi’š i’ (kaut – BLEFS ir tas)!
  .
  Ja Saimnieks glaimus pieprasa,
  Iekš ANGAŽĒTA “mēdekļa” ~
  ‘Pūš’ “žurnālists”, lai “pūlis” dzird:
  “Yesss – tā vi’š i’!…” (kaut – šķērmi smird)…”

  Ja ZOMBĒTĀJS šķiet “goda vīrs”,
  Kam medijs der kā “mušpapīrs”,
  Pie kura ‘salīp’ VIENTIEŠI,
  Tad – MUĻĶU Zemē tā ‘vi’š i’!
  .
  Bet – tie, kas “nelien” (…) Saimniekiem,
  Tiek “CENZĒTI” no “mēdekļiem”:
  “Kam riebjas VERGOT “lojāli” ~
  Lai lasās… (dillēs), TĀ vi’š i’!…”

  =====

  Oriģinālversijas = “O.M.© blogā”:
  [ CENZĒTS ]
  u.c.

  MUĻĶU, totāli nozombētu LUMPEŅU, bezcerīgi aprobežotu “lojālpatrEJotu”, patoloģiski defektīvu “SILEI pietuvinātu lielāko kretīnu”, “proāmurikāniski orientētu gejropedālisku deRmolibersatu” rasistiski militārhistēriskās propagandas skarbi traumētu “biogaļas izstrādājumu”, demonstratīvi kriminālrecidīva “ķēķa tiesiskuma” SISTĒMĀ parazitējošu “(ekskre)mentu”, “prok(tologu)”, “(bez)godību” u.c. taml. šinderu, klaji PRETLIKUMĪGAS “revolucionārās pārliecības” lopiski trulu zombijfanu, derdzīgi glumu “(p)(ie)līdēju” un nožēlojami gļēvu “kluso mīzēju” zeme SILES “valsts” parodija “eurolatv(ĀN)ija”, XXI gadsimts.

  P.S. Visi “O.M.© arChīvā” fiksētie notikumi ir ienākušies vienīgi Lielp!sānu Pilsoniski Suverēnajā Republikā (LPSR), Ontūna Mazpusāna jurisdikcijā. Visas tēmas, pieminētie personāži, apstākļi u.t.t. ir visīstākie izdomājumi. Interesentiem (t.sk. privāti) & lietišķai saziņai: ontuns.mazpusans(et)inbox. lv .

 2. Iedzīvotāju trūkuma dēļ koros varētu iesaistit sešgadīgos ..

 3. Tikmēr VISC pārstāve Astra Aukšmuksta nepieciešamību pēc obligātās kora stundas nesaskata. “Ja ir motivēts, aizrautīgs un lietpratīgs mūzikas skolotājs, kas vada kori un prot skolēnus ieinteresēt, un ir skolas kolektīva (vadības, pārējo kolēģu) un vecāku izpratne un atbalsts par kora nepieciešamību skolēna vispusīgā attīstībā, skolās kori darbojas un skolēni tajos iesaistās,”
  ——————————–Pārāk daudz JA…. Visc pārstāvji dzīvo nereālā pasaulē, nesaprotot ka lauki ir pilnīgi iztukšoti, palikušas tikai dažas novadu centru skolas. Nu kādu kori var izveidot lauku pamatskolās, kurās ir no 18- -60 skolēnu???

 4. Mums ir simtiem dziesmu (jau sen sacerētu, ar sirdi un prātu sildošiem vārdiem, Tēvzems, Saules un Dieva dziesmas), kuras dziedot dod gribu dziedāt vēl un vēl, un ne tikai dziedāt, bet gavilēt. Tikai politika ir tāda, ka tieši tās no skolēnu prātiem slēpj (pajautājiet viņiem, vai viņi zina kaut vienu no vismaz minētajām).Ja ko uzspiež un ja ar ko baro, tad tieši subkultūras – popus, rokus, poprokus, kombuļus utt.. Tad nav jābrīnās, ka KĀDS arī gan kori pamet, gan piepalīdz dziedāšanas apkarotājiem īstenot politiku.

 5. .aitasputni! Vēl nav divarpusmēneša pagājuši no Latvijas simtā gada, kad jau pieķērkta un pieķēzīta tā Latvija (ar netīŗo informāciju) – ta ne nu tie bērni tik briesmīgi, ne tie skolotāji, un tāpat tas Mežaparks būs pilns gan ar dziedātājiem, gan klausītājiem un līdzdziedātājiem. Bet vienai saujai neliešu vajag jaukt gaisu ar gaudām un draudiem, pakārtot kādas ķibelītes, lai būtu ko ķērkāt par Latvijas galu, par koru galiem, par dziedāšanas galiem, par latviešu galiem.
  Tas gan še taisnība, ka dziedamajam materiālam jābūt saturīgam. Vai svētku vai vismaz simtgades koncertu, skolu dziesmu repertuāros ir Dimitera “Visu Latvijai dodu“, Vilcāna “Celies, pirmais stāvs!`, “Kalnā kāpu lūkoties, kas ar manu tēvuzemi“, “Rāmi teka rūnavots“?

 6. Kangari iznīcinājuši ir laukus, kur bija galvenie koru pamati

 7. paliek nomācoši Atbildēt

  Sieviešu dzimuma dziedātāju pārsvars Dziesmu svētkos jau palik traģisks,kur tad vīri?

 8. Kāpēc jācepās, kā var koru dalībnieku skaits pieaugt, samazinoties gan iedzīvotāju, gan pērnu skaitam? Skaidrs būtu, ja pieaugot iedzīvotāju skaitam, samazinātos.

 9. Nebūtu par skādi dejotājiem un dziedātājiem boikotēt šo pasākumu, tikmēr kamēr tiek izdomāta sistēma kā notirgot biļetes godīgi. Internetā vispār drīkstētu pārdot tikai vienu biļeti personai kas ir iereģistrējusies caur Internetbanku utml.

 10. Ja sāk no skolas gadiem, tad turpina – ja kultūrtrēgeri to tālāko nevēlas – likvidēs ( izputinās) skolas dziedāšanu. Pat okupanti to neuzdrošinājās likvidēt ( izputināt) – bet šodien?
  Valstī jūtas prata prezidentu trūkums? Jā ar šestjorkām modes skatēs tālu netiks…

 11. obligātais skolas koris ar parupju skolotāju man atsit jebkādu vēlēšanos vēl iet dziedāt nu jau 25 gadus

Draugiem Facebook Twitter Google+