Praktiski
Manas tiesības

Vai slimības laikā priekšnieks var atbrīvot no darba?0

Foto-Fotolia

Vai darba devējs var atbrīvot mani no darba, ja es vairākus mēnešus pēc kārtas esmu spiesta ņemt slimības lapu pēc nopietnas operācijas? SVETLANA DAUGAVPILS NOVADĀ

Darba likuma 101. panta pirmās daļas 11. punkts paredz, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, ja darbinieks pārejošas darbnespējas dēļ neveic darbu vairāk nekā sešus mēnešus, ja darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā, ja darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.

Šajā laikā neskaita grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu, kā arī darbnespējas laiku, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība. Darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku līdz darbspēju atgūšanai vai invaliditātes noteikšanai, ja darbnespējas iemesls ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Taču ir iespējami arī citi risinājumi. Kad tiek saņemts ārsta atzinums, ka nespējat vairs veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, darba devējs var piedāvāt jums citu darbu, ja vien tobrīd tas ir savienojams ar jūsu veselības stāvokli, vai arī uzteikt darba līgumu saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 7. punktu, vienlaikus izmaksājot arī atlaišanas pabalstu.

Ja darba tiesiskās attiecības ar jums tiks izbeigtas, tad jāvēršas Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai reģistrētos kā bezdarbniece, ja vien neesat jau sasniegusi pensijas vecumu.

LA.lv