×
Mobilā versija
Brīdinājums +14.3°C
Rasma, Rasa, Maira
Trešdiena, 20. jūnijs, 2018
20. februāris, 2012
Drukāt

Vai varu pensionēties priekšlaicīgi


cilveki_leta2

Uz lasītāju jautājumiem pa bezmaksas tālruni atbildēja Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta pensiju politikas nodaļas vadītāja DACE TRUŠINSKA un vecākā referente IRĒNA SALMANE. 


 

Vai, pensionējoties priekšlaicīgi, varu turpināt darbu? Cik liela ir priekšlaicīgā pensija?

Pensionējoties priekšlaicīgi un vienlaikus turpinot strādāt, priekšlaicīgi piešķirto vecuma pensiju neizmaksā tik ilgi, kamēr turpināsies darba tiesiskās attiecības. Priekšlaicīgo pensiju izmaksā 50% apmērā no jūsu pilnās vecuma pensijas. Sasniedzot īsto pensijas vecumu (62 gadi), pensiju izmaksās pilnā apmērā, tad vienlaikus varat gan strādāt, gan saņemt vecuma pensiju.

 

Šogad man paliek 60 gadu. Vai varu pensionēties priekšlaicīgi?

Jā, priekšlaicīgās pensionēšanās iespēja ir pagarināta līdz 2013. gada 31. decembrim. Jums jābūt vismaz 60 gadiem un darba stāžam ne mazākam par 30 gadiem.

 

Esmu iesniegusi pieteikumu priekšlaicīgās pensijas saņemšanai ar pērnā gada decembri, jo nupat zaudēju darbu. Vai man maksās piemaksu par darba stāžu? Kad gaidāma pensiju indeksācija?

Ja jums tiesības uz priekšlaicīgo pensiju radās 2011. gadā, tad jums būs piemaksa par darba stāžu līdz 1996. gadam. Visiem vecuma un invaliditātes pensijas saņēmējiem piemaksa par katru nostrādāto gadu līdz 1996. gadam ir 70 santīmu. Ar 2012. gada 1. janvāri šo piemaksu vairs nepiešķir, taču tiek saglabātas jau piešķirtās piemaksas esošajā apmērā.

Pensiju indeksāciju plānots atjaunot ar 2014. gadu.

 

Esmu priekšlaicīgās pensijas saņēmēja, bet nupat zaudēju darbu. Vai varu saņemt bezdarbnieka statusu un attiecīgi pabalstu?

Ar šā gada janvāri personām, kas saņem priekšlaicīgo vecuma pensiju, vairs nepiešķir bezdarbnieka statusu, jo vecuma pensiju (arī priekšlaicīgo vecuma pensiju) piešķir uz mūžu un persona savu izvēli jau ir izdarījusi.

Par bezdarbnieka pabalstu – ja vecuma pensija piešķirta pirms 62 gadu vecuma sasniegšanas, tās izmaksu pārtrauc uz laiku, kad vecuma pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu. Tātad varat izvēlēties sev izdevīgāko – vecuma pensiju vai bezdarbnieka pabalstu.

 

Vai darba stāžā ieskaita laiku, kad maksāts bezdarbnieka pabalsts?

Jā, apdrošināšanas stāžā tiek ieskaitīts periods, kad persona saņem bezdarbnieka pabalstu, jo šajā laikā no nodarbinātības speciālā budžeta tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.

 

No cik gadiem skolotāji var doties pensijā?

Skolotājiem nav priekšrocību attiecībā uz pensionēšanās vecumu. Viņi vispārējā kārtībā var pieprasīt pensiju no 62 gadiem vai pensionēties priekšlaicīgi no 60 gadu vecuma, ja darba stāžs nav mazāks par 30 gadiem.

 

Vai daudzbērnu māmiņām paliek spēkā iespēja pensionēties piecus gadus agrāk?

Jā, vecāki, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuri uzaudzinājuši līdz 8 gadu vecumam piecus vai vairāk bērnus, var pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā vecuma, tātad no 57 gadiem.

 

Esmu politiski represētais, vai man ir iespēja aiziet priekšlaicīgā pensijā?

Politiski represētās personas, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, var pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā vecuma, tātad no 57 gadiem.

 

Martā paliek 54 gadi, kopējais stāžs 24 gadi, no tiem 11 nostrādāti darbā ar kaitīgiem apstākļiem. Vai varu doties priekšlaicīgā pensijā no 54 gadu vecuma?

Ja līdz 1996. gada 1. janvārim noteiktu laiku esat strādājusi sevišķi smagos un smagos vai sevišķi kaitīgos un kaitīgos darba apstākļos, varat doties pensijā no agrāka vecuma. Ja darbs minēts kaitīgo darbu sarakstā nr. 1, tad sievietes līdz 2012. gada 30. jūnijam vecuma pensiju var pieprasīt no 53,5 gadiem (ar 2012. gada 1. jūliju – no 54 gadiem), ja kopējais darba stāžs ir 15 gadi un speciālais darba stāžs (līdz 31.12.1995.) – 3 gadi un 9 mēneši. Ja darbs minēts kaitīgo darbu sarakstā nr. 2, tad sievietes līdz 2012. gada 30. jūnijam vecuma pensiju var pieprasīt no 58,5 gadiem (ar 2012. gada 1. jūliju – no 59 gadiem), ja kopējais darba stāžs ir 20 gadi un speciālais darba stāžs (līdz 31.12.1995.) – 5 gadi.

Lai uzzinātu tuvāku informāciju, uzrādot savus darbu apliecinošus dokumentus, varat vērsties tuvākajā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). Speciālisti izvērtēs jūsu dokumentus un atbildēs, no cik gadiem varat pieprasīt vecuma pensiju.

 

Bija ziņots, ka ar 2012. gadu mainījusies sociālās apdrošināšanas iemaksu likme strādājošiem 
pensionāriem. Ko tas nozīmē?

No šā gada 1. janvāra darba ņēmējam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuram piešķirta valsts vecuma pensija (arī priekšlaicīgi), obligāto iemaksu likme ir 30,30% no obligāto iemaksu objekta. Obligāto iemaksu likmes sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju ir attiecīgi 20,80% un 9,50%. Tas nozīmē, ka likme 30,30% piemērojama no šā gada 1. janvāra, t. i., darba samaksai par janvāri.

 

Kā ir ar vecuma pensijas pārrēķināšanu? Esmu dzirdējis, ka mainās kaut kāds koeficients un es varu tikt pie mazākas vecuma pensijas, nekā tā bija līdz šim. Pēdējo reizi pensija tika pārrēķināta pirms gada.

Pensiju var pārrēķināt reizi gadā – neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita. Pārrēķināto vecuma pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija un pensija, kas aprēķināta, ņemot vērā pensijas kapitālu, ko persona uzkrājusi laikā pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas). Tātad pensijas pārrēķina gadījumā jūs nevarat saņemt mazāku pensiju kā pirms pārrēķina veikšanas.

 

Kā aprēķina pensijas, ja darba grāmatiņā nav norādīta izpeļņa?

Pensiju piešķir un aprēķina katram individuāli, par pamatu ņemot pensijas sākuma kapitālu (aprēķināts, ņemot vērā personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam un personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996. līdz 1999. gadam), pensijas kapitālu (no 1996. gada 1. janvāra personificētajā kontā reģistrētās sociālās apdrošināšanas iemaksas), kā arī pensionēšanās vecumu.

Pensijas apmēru aprēķina, pamatojoties uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijas sistēmā esošajiem datiem. Tādēļ vispirms būtu jāpārliecinās, vai VSAA rīcībā ir visa informācija par jūsu darba stāžu līdz 1996. gadam. Ja kaut kā trūkst, tad stāžu apliecinošus dokumentus (darba grāmatiņu u. c. dokumentus) par laiku līdz 1995. gada 31. janvārim varat iesniegt VSAA, lai sakārtotu savu sociālās apdrošināšanas vēsturi. Tā kā no 1.01.1996. ieviesta sociālās apdrošināšanas iemaksu personificētā uzskaite, tad informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas laiku no 1.01.1996. jau ir VSAA rīcībā.

 

Kāds ir minimālais darba stāžs, lai saņemtu vecuma pensiju?

Tiesības uz vecuma pensiju ir personām, kuras sasniegušas 62 gadu vecumu un kuru apdrošināšanas (darba) stāžs nav mazāks par 10 gadiem.

 

Padomju laikos pa dienu strādāju, bet vakaros studēju, taču mācību laiku neieskaita manā darba stāžā. Kādēļ tā?

Studijas un darbs ir divi apdrošināšanas periodi, bet, ja tie sakrīt, apdrošināšanas stāžā ieskaita tikai vienu apdrošināšanas periodu – cilvēkam izdevīgāko.

 

Uzziņa

Ja nepieciešams pārbaudīt pensijas aprēķinu, jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā pēc dzīvesvietas vai aģentūrā Rīgā, Lāčplēša ielā 70a. Lēmumu par pensijas piešķiršanu (pārrēķināšanu) var apstrīdēt.

Lēmumā norādīts, kā un kādā termiņā tas jāizdara.

Sīkāka informācija par tuvāko VSAA nodaļu pieejama interneta mājas lapā www.vsaa.lv.

 

Cienījamie lasītāji!

Jūsu vēstules lasīs un zvanus uzklausīs:

* Anda Hailova, tālr. 67096608, 
e-pasts: anda.hailova@la.lv

* Rita Ruska, tālr. 67096649, e-pasts: rita.ruska@la.lv

Pasta adrese: “Latvijas Avīze”, Dzirnavu iela 21, Rīga, LV-1010.

 

Pievienot komentāru

Draugiem Facebook Twitter Google+