Lasītāju viedokļi

Vairākums balsotu par akadēmiju6


Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā.
Foto-LETA

Pēc Ilzes Kuzminas raksta “Vai būs Kārļa Ulmaņa universitāte” (“LA”, 11. 02.) ilggadējiem lasītājiem vaicāju, kādai, viņuprāt, Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) vajadzētu būt nākotnē un kuram nosaukumam dotu priekšroku.

Edgars Vimba, Dr. Biol.: “Ļoti šaubos, vai ar nosaukuma maiņu būs iespējams piesaistīt vairāk studēt gribētāju. Ļoti neparasts šķiet “domu grauds”, ka lauksaimniecības vārds atbaida studēt gribētājus. Pierasts ir tagadējais nosaukums. Varbūt to papildināt un teikt – Kārļa Ulmaņa LLU jeb Kārļa Ulmaņa Jelgavas LU? Galīgi nepieņemami būtu to saukt par Dzīvības zinātņu universitāti. Tikpat nepiemērots būtu “Biotehnoloģiju universitāte”. “Latvijas Avīzē” 11. februārī minēts, ka Igaunijas lauksaimniecības universitāte nosaukta par Dzīvo zinātņu universitāti. Tad jau ir arī nedzīvās… Varbūt neprecizitāte tulkojumā?”

Pēteris Daugins Salac­grīvas novadā: “Pirms 52 gadiem beidzu Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju (LLA), apgūstot inženiera mehāniķa, bet dzīvesbiedre – inženiera tehnologa profesiju. Lepojos, ka esmu ieguvis akadēmisku izglītību visplašākajā šā vārda nozīmē. Latvijā nebija nozares, arī nesaistītas ar lauksaimniecību, kur nestrādātu LLA absolventi. Žēl, ka jaunatnes vārdā tagad vēlas nocirst latviešu tautas dzīvības koka – lauksaimniecības – saknes. Ja tiek mainīts nosaukums, vienlaikus nopietni jādomā par mācību saturu. Jākoncentrē zināšanas, mācību spēki, kas nodrošinātu augsti kvalificētu tautsaimniecības speciālistu sagatavošanu, kādu mums praktiski nav. Arī aptaujas liecina, ka Valsts prezidenta, premjera un citu augstu amatvīru krēslos mēs gribam redzēt kārtīgu tautsaimnieku. Latviešu tauta atceras tikai vienu tādu – Kārli Ulmani. Tādēļ iesaku augstskolai dot Kārļa Ulmaņa Jelgavas universitātes nosaukumu.”

Tamāra Grigase Krāslavas novadā: “Esmu beigusi lauksaimniecības tehnikumu, un ar tur iegūtajām zināšanām man pietika visam mūžam. LLA iepazinu, vairākkārt papildinot zināšanas kvalifikācijas celšanas kursos. Varu teikt, ka augstskolas beidzēji bija un arī šodien ir ļoti zinoši agronomi un vispār lauksaimnieki. Par to jāpateicas mācību spēkiem, tie ir ļoti spēcīgi pasniedzēji! Varbūt šodienas studentiem pietrūkst prakses, bet teorētisko zināšanu bagāža tikpat vērtīga. Ja runājam par tautsaimnieka profesiju, tas ir kā teicienā par zālēm – ja der visam, neder nekam.”

Jānis Kalniņš Madonas novadā: “Pirmajā brīdī es, kas kādreiz arī mācījies šajā augstskolā (toreiz LLA), gribu protestēt, ka tiek noniecināts vārds “lauksaimniecības”. Bet, iespējams, ka lielai daļai jaunatnes šis vārds varētu būt izšķirošs lēmuma pieņemšanā, jo LLU jau sen māca ne tikai lauksaimniecību – tāda ir mūsdienu realitāte. Domāju, ja nosaukumu mainat, tad uz “Jelgavas universitāte”. Ulmaņa vārdu augstskolai nevajadzētu dot. Saprotu, ka vienkāršajam latviešu cilvēkam tas patiktu, taču varētu atbaidīt demokrātiski un eiropeiski domājošos jauniešus.”

Saistītie raksti

Ilze Alksnīte Jēkabpilī: “Nelaime tā, ka mums tikpat kā nav ražošanas. Kādus speciālistus kuras augstskolas sagatavos, par to jālemj nozaru pārstāvjiem, nevis kabinetu cilvēkiem. Lai nav dublēšanās profesijās un velti netērētu valsts naudu. Otra nelaime, ka jaunieši vairs negrib nopietni mācīties. Meklē skolas, kur vieglāk.”

Vilhelms Klincāns Jūrmalā: “Esmu autotransporta inženieris, profesiju ieguvu LLA Mehanizācijas fakultātē. Šodien daudzās nozarēs pietrūkst tieši inženieru. Neesmu īpaši interesējies, bet šķiet, ka LLU mainās līdzi laikam. Atceros, deviņdesmito gadu sākumā vēl nevienā skolā nebija datoru klases, bet Jelgavas augstskolā jau varēja apgūt datorspeciālista profesiju. Ļoti augstu vērtēju akadēmijas izglītību. Pirmais nosaukums – LLA – patīk vislabāk. Akadēmija! Tas vien norāda, ka absolventi nav nekādi vienkāršā darba veicēji, bet cilvēki ar akadēmiskām zināšanām, kas prot analizēt situāciju un pieņemt lēmumus.”

LA.lv